Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GENISTA ANGLICA L. 1-5
   OBS = 1105   LOC = 1052   DIS = 711   QDR = 509   COC = 1252

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 GENISTA ANGLICA L.   2-5
 .27 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
 .32 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 2-4
 .36 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
 .37 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
 .39 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 1-6
 .39 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
 .40 JUNCUS SQUARROSUS L.  1-6
 .40 PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
 .41 VIOLA CANINA L.     1-5
 .41 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5
 .41 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 3-6
 .42 PEDICULARIS SILVATICA L 2-4
 .42 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
 .43 VIOLA CANINA L.     2-5
 .43 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 .43 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 2-5
 .44 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6
 .46 JUNCUS SQUARROSUS L.  3-6
 .47 NARDUS STRICTA L.    1-6
 .47 ERICA TETRALIX L.    1-6
 .48 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6
 .48 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 .48 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6
 .48 MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
 .49 CAREX BINERVIS SM.   1-4
 .49 ULEX NANUS FORST.    1-6
 .50 LUZULA CAMPESTRIS L.  2-6
 .50 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
 .50 ORCHIS MACULATA L.   1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 GENISTA ANGLICA L.   1-5 1.00 509
 .20 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .74 5324
 .26 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .72 4975
   GENISTA ANGLICA L.   2-5
 .33 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .52 4394
 .35 NARDUS STRICTA L.    1-6 .41 2155
 .37 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5 .39 1887
 .39 ERICA TETRALIX L.    1-6 .37 801
 .40 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .40 5502
   CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6
 .43 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .36 3433
 .45 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 .38 5456
 .46 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .36 7034
 .47 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6 .30 1545
 .49 FESTUCA OVINA L.    1-6 .32 5498
 .50 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .29 2857
 .50 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5 .28 1209
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GENISTA ANGLICA L.   1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats