Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SALIX HASTATA L. 1-5
   OBS = 294   LOC = 188   DIS = 148   QDR = 112   COC = 915

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .25 SALIX HASTATA L.    2-5
 .43 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .43 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .45 SALIX GLAUCA L.     1-4
 .45 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .46 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .46 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4
 .48 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .48 LUZU SILV VAR. SIEBERI 2-4
 .48 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .48 SALIX ARBUSCULA L.   1-6
 .48 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .49 SORBUS CHAMAEMESPILUS ( 1-6
 .50 SALIX HELVETICA VILL.  1-5
 .50 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
 .50 CAREX FERRUGINEA SCOP. 1-6
 .51 HEDYSARUM OBSCURUM L.  1-6
 .51 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4
 .51 LONICERA CAERULEA L.  1-4
 .51 RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .51 LIGUSTICUM MUTELLINA (L 1-5
 .51 CHRYSANTHEMUM CORONOPIF 1-3
 .52 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5
 .52 SALIX ARBUSCULA L.   2-6
 .52 GENTIANA PUNCTATA L.  1-4
 .52 ASTRANTIA MINOR L.   2-4
 .53 GENTIANA PURPUREA L.  1-4
 .53 LYCOPODIUM SELAGO L.  1-5
 .53 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .53 CALAMAGROSTIS VILLOSA ( 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 SALIX HASTATA L.    1-5 1.00 112
 .16 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .55 859
 .19 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .49 4514
 .22 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .46 937
   SALIX HASTATA L.    2-5
 .26 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6 .38 926
 .27 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .38 959
 .29 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .36 2746
 .30 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .34 1024
 .32 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .34 2184
   RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .34 LARIX DECIDUA MILL.   1-6 .31 793
 .35 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .35 5426
 .36 DAPHNE MEZEREUM L.   1-4 .30 1219
 .38 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .29 794
 .39 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .29 1411
 .40 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .29 444
 .41 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 .28 838
 .41 SALIX ARBUSCULA L.   1-6 .27  93
 .42 SALIX RETICULATA L.   1-6 .27 233
   HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .44 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .26 625
 .45 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6 .24 325
 .46 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .24 756
 .46 PINUS CEMBRA L.     1-6 .23 196
 .48 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .27 1594
 .48 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4 .23 1030
 .49 SALIX RETUSA L.     1-6 .22 237
 .50 POA ALPINA L.      1-6 .22 372
 .51 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4 .26 224
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SALIX HASTATA L.    1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats