Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-3
   OBS = 266   LOC = 216   DIS = 198   QDR = 144   COC = 1243

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 2-3
 .32 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .32 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6
 .33 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4
 .36 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3
 .36 HIERACIUM CYMOSUM L.  1-2
 .37 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4
 .38 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .38 TRIFOLIUM MONTANUM L.  2-5
 .38 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .39 FRITILLARIA TUBIFORMIS 1-4
 .39 ONOB VICI SUBS MONTANA 3-6
 .39 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .40 SENECIO CAPITATUS (WAHL 2-3
 .40 CENTAUREA UNIFLORA L.  2-4
 .40 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .40 TRIFOLIUM MONTANUM L.  1-5
 .40 SENE CAPI SUBS CAMPESTR 1-3
 .40 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .41 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .41 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4
 .41 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .41 PLANTAGO FUSCESCENS JOR 1-3
 .42 PEDICULARIS COMOSA L.  1-4
 .42 PLANTAGO SERPENTINA (MA 3-5
 .42 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 2-6
 .42 CENT UNIF SUBS NERVOSA 1-3
 .43 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .43 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-4
 .43 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-3 1.00 144
 .11 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .63 6198
 .13 TRIFOLIUM MONTANUM L.  1-5 .57 1095
 .16 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .61 5786
 .18 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .63 8637
 .20 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .58 5820
 .22 POA ALPINA L.      1-6 .50 1788
 .24 PLANTAGO MEDIA L.    1-5 .48 2019
   ASTRAGALUS DANICUS RETZ 2-3
 .27 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .45 1665
 .29 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 .43 858
 .30 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .44 2900
 .31 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .40 569
   TRIFOLIUM MONTANUM L.  2-5
 .34 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .39 2746
 .35 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .40 3177
 .36 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 1-6 .38 861
 .37 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .36 1220
   ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 2-6
 .39 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5 .35 2952
 .40 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .34 1509
 .40 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .33 1178
 .41 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .35 3728
 .42 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 .33 1362
 .43 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .31 1135
 .44 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .31 1370
 .44 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4 .31 507
 .45 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .31 1714
   POA ALPINA L.      2-6
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .47 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6 .28 364
 .48 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .35 7102
 .48 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4 .28 296
 .49 CARDUUS DEFLORATUS L.  1-5 .28 724
 .50 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 .27 498
 .50 BRIZA MEDIA L.     1-6 .31 4780
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats