Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

POLYPODIUM VULGARE L. 1-6
   OBS = 3779   LOC = 3222   DIS = 2662   QDR = 2114   COC = 3204

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .15 POLYPODIUM VULGARE L.  2-6
 .30 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 .30 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5
 .31 FESTUCA HETEROPHYLLA LA 1-6
 .32 POA NEMORALIS L.    1-6
 .33 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 .33 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5
 .34 MYCELIS MURALIS (L.) RC 2-5
 .34 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 .34 HEDERA HELIX L.     1-6
 .34 POA NEMORALIS L.    2-6
 .35 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .35 FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .35 HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .36 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6
 .36 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5
 .36 LUZULA FORSTERI (L.) DC 1-6
 .36 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
 .37 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .37 MONOTROPA HYPOPITYS L. 1-3
 .37 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
 .37 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 .38 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 .38 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6
 .39 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 .39 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 2-6
 .39 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .39 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 .39 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
 .39 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .20 POLYPODIUM VULGARE L.  1-6 1.00 2114
 .23 HEDERA HELIX L.     1-6 .43 8924
   POLYPODIUM VULGARE L.  2-6
 .27 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .34 7393
 .29 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .32 7034
 .30 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .28 4214
 .31 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .32 7884
 .33 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .28 5229
 .34 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .24 1444
 .35 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .27 5170
 .36 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .26 4349
 .37 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .26 5242
 .39 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .50 1147
 .40 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .27 5034
 .41 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .24 4514
 .42 POA NEMORALIS L.    1-6 .25 6358
 .43 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .24 4149
 .44 ABIES ALBA MILL.    1-6 .24 5268
 .45 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .21 3099
 .45 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5 .21 3707
 .46 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .20 2104
 .47 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .21 3802
 .49 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .50 5272
 .49 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .19 4857
 .50 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .40 1317
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      POLYPODIUM VULGARE L.  1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats