Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
   OBS = 1576   LOC = 1429   DIS = 1086   QDR = 835   COC = 2925

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4
 .20 MEDICAGO MINIMA L.   1-6
 .21 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .22 POA BULBOSA L.     1-5
 .23 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .24 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4
 .24 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .26 POA BULBOSA L.     2-5
 .26 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .26 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
 .27 CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
 .29 ALYSSUM CALYCINUM L.  2-4
 .29 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .29 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6
 .31 MICROPUS ERECTUS L.   1-4
 .31 FILAGO GERMANICA L.   1-5
 .31 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
 .32 ECHIUM VULGARE L.    1-6
 .33 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4
 .33 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4
 .33 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
 .33 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4
 .34 EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
 .34 BROMUS SQUARROSUS L.  1-4
 .34 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .35 TEUCRIUM BOTRYS L.   1-4
 .35 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3
 .35 SCILLA AUTUMNALIS L.  1-6
 .36 TRIFOLIUM SCABRUM L.  2-6
 .36 SEDUM ACRE L.      1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 1.00 835
 .18 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 .50 1769
 .20 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .41 3218
 .22 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .42 5972
 .23 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .36 1675
 .25 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 .33 915
 .26 POA BULBOSA L.     1-5 .31 1065
 .27 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .31 782
   TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4
 .30 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .32 3086
 .31 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .29 876
 .32 SEDUM ALBUM L.     1-6 .27 1411
 .33 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6 .26 678
 .34 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .31 6198
 .35 ECHIUM VULGARE L.    1-6 .25 1321
 .36 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .24 1162
 .37 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .30 6478
 .37 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .28 5494
 .38 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5 .25 4096
 .39 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .25 3728
 .39 SEDUM ACRE L.      1-5 .22 962
 .40 THYMUS VULGARIS L.   1-6 .23 2344
 .41 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6 .21 904
 .41 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .27 4918
   ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .43 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .26 5163
   POTENTILLA VERNA L.   2-5
 .44 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .20 843
 .44 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .23 3403
 .45 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .22 2900
 .46 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4 .46 3177
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats