Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

MEDICAGO MINIMA L. 1-6
   OBS = 1814   LOC = 1653   DIS = 1231   QDR = 915   COC = 2994

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .14 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .20 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
 .23 POA BULBOSA L.     1-5
 .23 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
 .24 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4
 .25 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .27 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .27 MICROPUS ERECTUS L.   1-4
 .27 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4
 .28 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
 .28 POA BULBOSA L.     2-5
 .29 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .29 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6
 .29 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4
 .30 CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
 .30 ALYSSUM CALYCINUM L.  2-4
 .31 MEDICAGO RIGIDULA (L.) 1-4
 .31 TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4
 .31 TRIGONELLA MONSPELIACA 1-3
 .32 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4
 .33 BUPLEURUM BALDENSE (TUR 1-3
 .33 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .33 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3
 .33 BROMUS SQUARROSUS L.  1-4
 .33 FILAGO GERMANICA L.   1-5
 .33 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 2-4
 .34 MUSCARI NEGLECTUM GUSS. 1-6
 .34 ECHIUM VULGARE L.    1-6
 .34 HUTCHINSIA PETRAEA (L.) 1-4
 .35 LAGOSERIS SANCTA (L.) M 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 1.00 915
 .15 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 .52 1769
 .18 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .49 3218
   MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .22 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .48 5972
 .24 POA BULBOSA L.     1-5 .37 1065
 .25 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .36 876
 .27 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .36 1162
 .28 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .33 782
 .30 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .33 1675
 .31 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .30 835
 .32 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .31 3086
 .33 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4 .28 750
 .34 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6 .28 678
 .35 THYMUS VULGARIS L.   1-6 .29 2344
 .35 SEDUM ALBUM L.     1-6 .28 1411
 .36 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .32 6198
 .37 ECHIUM VULGARE L.    1-6 .26 1321
 .38 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .26 843
 .39 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .30 4918
 .39 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .28 5494
 .40 DACTYLIS GLOMERATA L.  1-6 .34 8203
   ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .41 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .23 1245
 .42 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .25 3728
 .42 SEDUM ACRE L.      1-5 .22 962
 .43 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4 .22 557
 .44 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .24 3403
 .44 FESTUCA OVINA L.    1-6 .25 5498
 .45 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .23 2900
 .45 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .26 5163
   POA BULBOSA L.     2-5
 .46 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .28 6478
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      MEDICAGO MINIMA L.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats