Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
   OBS = 1626   LOC = 1523   DIS = 1078   QDR = 843   COC = 2913

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
 .23 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .24 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .26 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4
 .26 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .27 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .27 CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
 .27 POA BULBOSA L.     1-5
 .29 POA BULBOSA L.     2-5
 .29 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
 .29 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
 .31 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 2-5
 .31 ARABIDOPSIS THALIANA (L 1-5
 .32 MYOSOTIS COLLINA HOFFMA 1-4
 .33 MEDICAGO MINIMA L.   1-6
 .33 FILAGO GERMANICA L.   1-5
 .33 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 2-4
 .33 CERASTIUM BRACHYPETALUM 1-3
 .33 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
 .33 VERONICA ARVENSIS L.  1-4
 .33 CERASTIUM SEMIDECANDRUM 1-6
 .34 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .35 TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4
 .36 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6
 .36 VERONICA ARVENSIS L.  2-4
 .36 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4
 .36 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6
 .36 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
 .36 VICIA LATHYROIDES L.  1-4
 .37 SEDUM ACRE L.      1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 1.00 843
 .19 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 .48 1769
   EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
 .23 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .38 876
 .25 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .37 1245
 .27 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .37 1162
 .29 POA BULBOSA L.     1-5 .37 1065
 .31 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4 .29 449
 .32 SEDUM ALBUM L.     1-6 .29 1411
 .33 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 .28 915
 .34 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .28 3086
 .35 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .32 5972
 .36 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .29 6198
   ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
   POA BULBOSA L.     2-5
 .38 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .22 1675
 .39 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .22 782
 .40 ARABIDOPSIS THALIANA (L 1-5 .21 452
   CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
 .42 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .28 110
 .42 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6 .20 835
 .43 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4 .20 2170
 .44 SEDUM ACRE L.      1-5 .19 557
 .45 FESTUCA OVINA L.    1-6 .28 273
 .46 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3 .19 962
 .47 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .23 5498
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats