Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

TRIFOLIUM ARVENSE L. 1-6
   OBS = 1931   LOC = 1663   DIS = 1266   QDR = 904   COC = 3423

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .29 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
 .29 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 2-5
 .30 MYOSOTIS COLLINA HOFFMA 1-4
 .31 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6
 .32 VICIA LATHYROIDES L.  1-4
 .33 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6
 .33 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6
 .34 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .34 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5
 .34 ARABIDOPSIS THALIANA (L 1-5
 .34 CERASTIUM SEMIDECANDRUM 1-6
 .36 TRIFOLIUM STRIATUM L.  1-6
 .36 VERONICA ARVENSIS L.  1-4
 .36 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .37 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 2-5
 .37 AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .38 CERASTIUM BRACHYPETALUM 1-3
 .38 HYPOCHOERIS GLABRA L.  2-5
 .38 POTENTILLA ARGENTEA L. 1-5
 .38 VERONICA ARVENSIS L.  2-4
 .39 FILAGO GERMANICA L.   1-5
 .39 SEDUM RUBENS L.     1-5
 .39 MYOSOTIS COLLINA HOFFMA 2-4
 .40 GERANIUM MOLLE L.    1-5
 .40 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .40 POA BULBOSA L.     1-5
 .40 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .41 CERASTIUM GLOMERATUM TH 1-6
 .41 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .17 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6 1.00 904
   TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .24 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .46 1675
 .26 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6 .32 2170
 .27 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .35 6478
 .28 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6 .28 962
 .30 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5 .29 4096
 .31 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 .26 1769
   TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 2-5
 .33 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .24 1162
 .34 BROMUS MOLLIS L.    1-6 .24 1894
 .35 JASIONE MONTANA L.   1-6 .23 1452
 .35 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .23 1245
 .36 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6 .22 644
 .37 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5 .21 554
 .38 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .26 5786
 .38 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6 .20 533
 .39 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5 .21 2964
 .40 SEDUM RUPESTRE L.    1-6 .20 1209
 .40 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .20 835
 .42 POA BULBOSA L.     1-5 .28 750
 .43 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .19 1065
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats