Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L 1-3
   OBS = 127   LOC = 125   DIS = 63   QDR = 42   COC = 547

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .30 CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L 2-3
 .35 CAREX ALBA SCOP.    1-6
 .37 CAREX ALBA SCOP.    3-6
 .49 MELICA NUTANS L.    1-5
 .49 RUBUS SAXATILIS L.   2-6
 .50 MELICA NUTANS L.    2-5
 .50 CAREX MONTANA L.    3-5
 .50 CAREX MONTANA L.    1-5
 .51 VIBURNUM LANTANA L.   1-5
 .51 RUBUS SAXATILIS L.   1-6
 .52 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 .52 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5
 .53 VIBURNUM LANTANA L.   2-5
 .53 CORONILLA CORONATA L.  1-5
 .53 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4
 .53 CAREX DIGITATA L.    1-4
 .53 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6
 .54 NEOTTIA NIDUS-AVIS (L.) 1-3
 .54 LONICERA XYLOSTEUM L.  2-6
 .54 CAREX DIGITATA L.    2-4
 .54 PULM ANGU SUBS TUBEROSA 1-4
 .54 DAPHNE MEZEREUM L.   1-4
 .54 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6
 .54 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4
 .54 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 .55 VIOLA MIRABILIS L.   1-4
 .55 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 1-5
 .55 RHAMNUS CATHARTICA L.  1-5
 .55 AQUILEGIA VULGARIS L.  1-4
 .55 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .07 CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L 1-3 1.00  42
 .09 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .67 6062
 .11 CAREX MONTANA L.    1-5 .60 805
 .14 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .64 7884
 .16 CAREX ALBA SCOP.    1-6 .57 335
 .18 RUBUS SAXATILIS L.   1-6 .57 515
 .20 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6 .60 3549
 .22 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6 .60 4890
 .24 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .57 2746
 .26 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .57 3675
 .28 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .57 7393
 .30 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 .55 5722
 .31 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .52 3643
 .33 CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6 .50 2059
 .35 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .57 7799
 .36 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .52 5170
 .38 HEDERA HELIX L.     1-6 .55 8924
 .39 ANTHERICUM RAMOSUM L.  1-6 .48 942
 .41 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 .48 1697
 .42 DAPHNE MEZEREUM L.   1-4 .45 1219
 .43 VIBURNUM OPULUS L.   1-6 .45 2460
   CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L 2-3
 .46 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6 .43 1041
   CAREX ALBA SCOP.    3-6
 .48 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4 .40 1458
 .49 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .40 3420
 .50 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .45 8007
   BRACHYPODIUM PINNATUM ( 4-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats