Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ENDYMION NON-SCRIPTUM ( 1-6
   OBS = 2634   LOC = 2387   DIS = 1639   QDR = 1057   COC = 1229

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 ENDYMION NON-SCRIPTUM ( 3-6
 .30 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
 .31 POLYGONATUM MULTIFLORUM 2-5
 .31 ANEMONE NEMOROSA L.   3-6
 .31 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .32 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 .33 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
 .33 STELLARIA HOLOSTEA L.  2-6
 .34 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 .34 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 .34 CARPINUS BETULUS L.   4-6
 .34 POTENTILLA FRAGARIASTRU 2-5
 .34 POTENTILLA FRAGARIASTRU 1-5
 .34 LONI PERI VAR. PERICLYM 1-6
 .34 VINCA MINOR L.     1-6
 .36 MOEHRINGIA TRINERVIA (L 1-5
 .36 CRAT MONO VAR. MONOGYNA 1-5
 .36 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 .36 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .36 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
 .37 PRUNUS AVIUM L.     2-6
 .37 VINCA MINOR L.     4-6
 .37 FICARIA VERNA HUDS.   1-6
 .37 ARUM MACULATUM L.    1-5
 .37 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6
 .37 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 3-6
 .37 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 .37 CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 .38 ADOXA MOSCHATELLINA (TO 1-6
 .38 BETU PUBE VAR. PUBESCEN 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 ENDYMION NON-SCRIPTUM ( 1-6 1.00 1057
 .14 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .58 6336
 .18 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6 .56 4010
 .20 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .52 4857
 .23 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5 .51 3057
 .26 HEDERA HELIX L.     1-6 .54 8924
 .28 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .49 3898
 .30 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .52 7884
   ENDYMION NON-SCRIPTUM ( 3-6
 .34 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .40 6358
   ANEMONE NEMOROSA L.   3-6
 .36 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .38 4099
 .38 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .35 4214
 .39 ARUM MACULATUM L.    1-5 .34 2370
   CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 .41 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6 .34 2868
 .42 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6 .34 3392
 .44 HOLCUS MOLLIS L.    1-6 .33 2904
 .45 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .35 5486
 .46 MILIUM EFFUSUM L.    1-6 .33 2753
 .47 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .36 7393
 .48 FICARIA VERNA HUDS.   1-6 .30 1791
   LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 3-6
 .50 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6 .30 2837
 .51 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6 .30 3085
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ENDYMION NON-SCRIPTUM ( 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats