Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SALIX CINEREA L. 1-6
   OBS = 4171   LOC = 3573   DIS = 2377   QDR = 1708   COC = 2558

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 SALI CINE VAR. ATROCINE 1-6
 .24 SALIX CINEREA L.    3-6
 .32 SALI CINE VAR. ATROCINE 3-6
 .35 SALIX AURITA L.     1-6
 .36 LYSIMACHIA VULGARIS L. 1-6
 .38 EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6
 .39 JUNCUS EFFUSUS L.    1-6
 .40 OSMUNDA REGALIS L.   1-6
 .40 LYSIMACHIA VULGARIS L. 2-6
 .40 ANGELICA SILVESTRIS L. 1-6
 .41 EUPATORIUM CANNABINUM L 2-6
 .41 ANGELICA SILVESTRIS L. 2-6
 .41 SOLANUM DULCAMARA L.  1-5
 .41 LYCOPUS EUROPAEUS L.  1-5
 .43 SALIX AURITA L.     3-6
 .43 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6
 .43 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 .43 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 .43 CAREX PANICULATA L.   1-6
 .44 SCUTELLARIA GALERICULAT 1-4
 .44 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .44 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4
 .45 RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .45 FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6
 .45 GALIUM PALUSTRE L.   1-6
 .46 IRIS PSEUDACORUS L.   1-6
 .46 SOLANUM DULCAMARA L.  2-5
 .46 CALAMAGROSTIS LANCEOLAT 1-6
 .46 LYCOPUS EUROPAEUS L.  2-5
 .46 LYTHRUM SALICARIA L.  1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .19 SALIX CINEREA L.    1-6 1.00 1708
 .26 SALI CINE VAR. ATROCINE 1-6 .60 1026
 .29 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .36 4394
   SALIX CINEREA L.    3-6
 .32 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .31 3420
 .34 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .30 6336
 .35 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6 .27 2153
 .36 LYSIMACHIA VULGARIS L. 1-6 .25 1835
 .37 JUNCUS EFFUSUS L.    1-6 .24 2439
 .39 GALIUM PALUSTRE L.   1-6 .31 5034
 .40 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .23 2596
 .42 FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6 .25 4975
 .43 ANGELICA SILVESTRIS L. 1-6 .25 3815
 .45 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4 .23 2770
 .46 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .23 2513
 .46 LYTHRUM SALICARIA L.  1-6 .23 3824
   SALI CINE VAR. ATROCINE 3-6
 .48 EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6 .23 4857
 .49 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .19 2041
 .50 LYCOPUS EUROPAEUS L.  1-5 .17 306
 .50 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 .23 5211
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SALIX CINEREA L.    1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats