Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

MINUARTIA VILLARSI (BAL 1-3
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .54 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 1-3
 .55 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
 .55 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .56 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .56 ALLIUM NARCISSIFLORUM V 1-4
 .57 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .57 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .57 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .58 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .58 ATHAMANTA CRETENSIS L. 2-3
 .58 PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .59 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 2-3
 .59 CAMPANULA ALPESTRIS ALL 1-3
 .59 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .60 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
Ecart
 .60 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 2-3
 .60 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 1-4
 .60 ALLIUM NARCISSIFLORUM V 2-4
 .60 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .60 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3
 .60 TRISETUM DISTICHOPHYLLU 1-4
 .61 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .61 TRISETUM DISTICHOPHYLLU 2-4
 .63 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 2-4
 .63 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .63 VIOLA CENISIA L.    1-3
 .63 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .63 BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
 .63 ASPERULA ARISTATA L.  1-3
 .63 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4