Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .49 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .49 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .51 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .51 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3
 .51 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 1-3
 .51 DRABA DUBIA SUTER    1-3
 .53 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .54 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .54 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .54 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .55 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .55 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .55 SILENE CAMPANULA PERS. 1-3
 .55 MINUARTIA VILLARSI (BAL 1-3
Ecart
 .55 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 2-3
 .55 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .56 BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
 .56 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 2-3
 .56 SEDUM ROSEUM (L.) SCOP. 1-5
 .56 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .57 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 2-3
 .57 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .58 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .58 HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4
 .58 ARTEMISIA LAXA (LAM.) F 1-4
 .58 PRIMULA VISCOSA ALL., N 1-5
 .58 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
 .59 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .59 HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4