Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .40 HIERACIUM LAWSONI VILL. 1-3
 .42 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .44 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .45 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .46 DAPHNE ALPINA L.    1-3
 .47 KERN SAXA VAR. AURICULA 1-3
 .47 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .48 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4
 .49 ERINUS ALPINUS L.    1-5
 .49 CHAENORRHINUM ORIGANIFO 1-3
 .49 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .49 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .50 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .51 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
Ecart
 .51 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .52 CAMPANULA SPECIOSA POUR 1-3
 .52 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .52 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .53 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .53 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .54 HIERACIUM LAWSONI VILL. 2-3
 .54 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3
 .54 HIERACIUM HUMILE JACQ. 1-3
 .55 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .55 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5
 .55 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .56 HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4
 .56 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5
 .56 THYMELAEA DIOICA ALL.  1-5