Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 CERA ARVE VAR. STRICTUM 2-4
 .23 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .24 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .25 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .27 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .27 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .27 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .28 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .30 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .30 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .30 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .31 EUPHRASIA ALPINA LAM.  2-5
 .31 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .31 POA ALPINA L.      1-6
 .31 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
Ecart
 .32 POA ALPINA L.      2-6
 .32 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .32 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
 .32 POA VIOLACEA BELL.   1-6
 .32 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .33 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .33 VERO FRUT SUBS FRUTICAN 1-4
 .33 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .33 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .33 VERONICA ALLIONEI VILL. 1-4
 .33 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .33 DIANTHUS NEGLECTUS LOIS 1-3
 .34 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .34 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .34 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5