Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

ANDROSACE CHAMAEJASME ( 1-2
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 ANDROSACE CHAMAEJASME ( 2-2
 .46 PEDICULARIS VERTICILLAT 1-3
 .48 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .48 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .49 ASTRAGALUS MONTANUS L. 1-3
 .50 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .51 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .51 CHAMAEORCHIS ALPINA (L. 1-3
 .51 ASTR MONT VAR. JACQUINI 1-3
 .52 COBRESIA BELLARDII (ALL 4-6
 .52 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .52 GENTIANA CLUSII PERRIER 1-3
 .53 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .53 CAREX ATRATA L.     1-6
 .53 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
Ecart
 .53 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .53 SALIX RETUSA L.     1-6
 .53 AREN CILI VAR. MOEHRING 1-4
 .53 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .53 PRIMULA AURICULA L.   1-5
 .54 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6
 .54 ASTRAGALUS FRIGIDUS (L. 1-5
 .54 ASTRAGALUS LAPPONICUS ( 2-5
 .54 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .54 CAREX RUPESTRIS BELLARD 3-6
 .55 ASTRAGALUS LAPPONICUS ( 1-5
 .55 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .55 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .55 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .55 ASTRAGALUS MONTANUS L. 2-3