Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PLAN MEDI VAR. BRUTIA T 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .33 PLAN MEDI VAR. BRUTIA T 3-4
 .44 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 2-6
 .44 SENE CAPI SUBS CAMPESTR 1-3
 .44 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-6
 .50 TULI AUST VAR. ALPESTRI 1-3
 .50 FRITILLARIA TUBIFORMIS 1-4
 .50 PLANTAGO SERPENTINA (MA 3-5
 .51 GENT PUMI SUBS DELPHINE 1-3
 .52 GENTIANA PUMILA JACQ.  1-3
 .52 GENTIANA PUMILA JACQ.  2-3
 .52 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .52 PEDICULARIS COMOSA L.  1-4
 .52 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .52 AVEN PRAT VAR. ALPINA S 1-3
 .52 THYM SERP SUBS ALPESTRI 1-5
Ecart
 .53 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4
 .53 GENT PUMI SUBS DELPHINE 2-3
 .54 ALCH HYBR SUBS FLABELLA 2-3
 .54 CARLINA ACAULIS L.   1-6
 .54 ORCHIS SAMBUCINA L.   1-4
 .54 ANTH ODOR VAR. VILLOSUM 3-5
 .54 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-5
 .54 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .54 CARLINA ACAULIS L.   2-6
 .54 TRIFOLIUM MONTANUM L.  1-5
 .54 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-5
 .54 TRIFOLIUM MONTANUM L.  2-5
 .55 CERASTIUM ARVENSE L.  2-4
 .55 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4
 .55 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4