Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SELAGINELLA SPINOSA P. 1-5
   OBS = 862   LOC = 704   DIS = 474   QDR = 334   COC = 1391

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5
 .22 BARTSCHIA ALPINA L.   2-5
 .28 SELAGINELLA SPINOSA P. 2-5
 .32 PINGUICULA ALPINA L.  1-3
 .37 PRIMULA FARINOSA L.   1-6
 .37 CAREX CAPILLARIS L.   1-5
 .40 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .40 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .41 TOFIELDEA CALYCULATA (L 1-5
 .41 PEDICULARIS VERTICILLAT 1-3
 .43 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .43 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .43 SALIX RETICULATA L.   1-6
 .44 CAREX NIGRA ALL.    1-6
 .45 LIGUSTICUM MUTELLINA (L 1-5
 .45 TOFIELDEA CALYCULATA (L 2-5
 .45 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .46 PRIMULA FARINOSA L.   2-6
 .46 SALIX RETUSA L.     1-6
 .46 CAREX CAPILLARIS L.   2-5
 .46 CAREX NIGRA ALL.    2-6
 .46 SALIX ARBUSCULA L.   1-6
 .47 PINGUICULA VULGARIS L. 1-5
 .47 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
 .47 PRIMULA INTEGRIFOLIA L. 1-6
 .48 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .48 SAXIFRAGA AIZOIDES L.  1-6
 .48 PINGUICULA ALPINA L.  2-3
 .48 CAREX FERRUGINEA SCOP. 1-6
 .49 RANUNCULUS ALPESTRIS L. 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 SELAGINELLA SPINOSA P. 1-5 1.00 334
 .16 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5 .57 526
 .19 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .51 959
 .22 PARNASSIA PALUSTRIS L. 1-6 .48 1075
 .23 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 .41 838
 .25 TOFIELDEA CALYCULATA (L 1-5 .39 333
 .27 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .42 4975
 .29 PRIMULA FARINOSA L.   1-6 .37 297
 .30 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .37 2746
 .32 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .33 625
 .33 PINGUICULA VULGARIS L. 1-5 .32 445
 .34 CAREX DAVALLIANA SM.  1-6 .32 594
 .35 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .33 1220
 .36 POA ALPINA L.      1-6 .29 1788
 .37 SCIRPUS CAESPITOSUS L. 1-6 .27 535
 .38 CAREX PANICEA L.    1-6 .28 1948
 .39 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .27 937
 .40 JUNCUS ALPINUS VILL.  1-6 .26 358
 .40 GENTIANA VERNA L.    1-4 .26 955
   BARTSCHIA ALPINA L.   2-5
 .42 SALIX RETUSA L.     1-6 .25 372
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .43 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .27 4394
 .44 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .24 444
 .45 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .24 794
 .46 CAREX FLAVA L.     1-6 .32 358
   PARNASSIA PALUSTRIS L. 2-6
 .47 ERIOPHORUM LATIFOLIUM H 1-5 .22 535
 .48 SAXIFRAGA AIZOIDES L.  1-6 .22 420
   TOFIELDEA CALYCULATA (L 2-5
 .49 SALIX RETICULATA L.   1-6 .21 353
 .50 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .21 159
 .50 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .21 233
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SELAGINELLA SPINOSA P. 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats