Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

POLYSTICHUM CRISTATUM ( 1-4
   OBS = 38   LOC = 37   DIS = 27   QDR = 22   COC = 329

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .55 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .57 BETULA PUBESCENS EHRH. 3-6
 .57 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 .57 POLY SPIN SUBS SPINULOS 1-5
 .58 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 .58 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .58 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
 .58 RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .59 POLY SPIN SUBS SPINULOS 2-5
 .60 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .60 VIBURNUM OPULUS L.   1-6
 .60 SALIX AURITA L.     1-6
 .60 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .60 BLECHNUM SPICANT (L.) W 1-6
 .60 CALAMAGROSTIS LANCEOLAT 1-6
 .60 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .60 SALIX AURITA L.     3-6
 .60 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .60 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .60 POPULUS TREMULA L.   2-6
 .61 SALIX CINEREA L.    1-6
 .61 POLYSTICHUM THELYPTERIS 1-6
 .61 OSMUNDA REGALIS L.   1-6
 .61 POLYSTICHUM SPINULOSUM 2-6
 .61 BLECHNUM SPICANT (L.) W 2-6
 .61 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 .61 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6
 .61 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 .61 VINCA MINOR L.     4-6
 .61 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 POLYSTICHUM CRISTATUM ( 1-4 1.00  22
 .13 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6 .68 2781
 .17 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .64 3420
 .20 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6 .59 1496
 .22 LYSIMACHIA VULGARIS L. 1-6 .55 1835
 .25 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .55 3774
 .27 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .55 4394
   POLYSTICHUM CRISTATUM ( 2-4
 .31 POLY SPIN SUBS SPINULOS 1-5 .41 1597
 .32 ARUNDO PHRAGMITES L.  1-6 .41 1839
 .33 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .41 4857
 .35 JUNCUS EFFUSUS L.    1-6 .36 2439
 .36 GALIUM PALUSTRE L.   1-6 .36 2596
 .37 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .36 4975
 .38 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .36 6336
 .39 CALAMAGROSTIS LANCEOLAT 1-6 .32  95
 .40 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .36 7393
 .40 POLYSTICHUM THELYPTERIS 1-6 .32 165
 .41 CAREX ACUTIFORMIS EHRH. 1-6 .32 789
 .42 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6 .32 1032
   LYSIMACHIA VULGARIS L. 2-6
   POLYSTICHUM SPINULOSUM 2-6
 .45 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4 .32 2204
 .46 ANGELICA SILVESTRIS L. 1-6 .32 2513
 .47 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5 .32 3057
 .47 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .32 3335
 .48 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6 .32 3392
 .49 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .32 4214
 .50 CAREX PANICULATA L.   1-6 .27 286
 .50 COMARUM PALUSTRE L.   1-6 .27 480
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      POLYSTICHUM CRISTATUM ( 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats