Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SILENE SAXIFRAGA L. 1-4
   OBS = 279   LOC = 223   DIS = 202   QDR = 172   COC = 1108

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .30 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .42 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .43 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .44 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .44 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .46 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .48 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5
 .49 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .49 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .50 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .50 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .50 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .50 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .52 HIERACIUM HUMILE JACQ. 1-3
 .53 ARABIS MURALIS BERTOL. 1-2
 .53 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .54 DAPHNE ALPINA L.    1-3
 .54 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 2-5
 .54 CHAENORRHINUM ORIGANIFO 1-3
 .55 HIERACIUM LAWSONI VILL. 1-3
 .55 ASPL LANC SUBS FONTANUM 2-4
 .55 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .56 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .56 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .56 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .56 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5
 .56 SEDUM DASYPHYLLUM L.  2-5
 .57 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .57 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .57 THYMELAEA DIOICA ALL.  1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4 1.00 172
 .19 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .57 2746
 .24 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .53 1178
 .28 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .52 656
 .31 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .49 3560
 .34 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .47 1444
 .36 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .41 500
 .38 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6 .36 286
 .40 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5 .35 489
 .42 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4 .35 167
   SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .45 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .30 713
 .46 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 .25 144
 .47 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3 .24 160
 .48 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3 .24 179
 .49 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 .25 1610
 .49 CETERACH OFFICINARUM WI 1-5 .24 480
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats