Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CALAMAGROSTIS TENELLA ( 1-3
   OBS = 27   LOC = 24   DIS = 24   QDR = 23   COC = 251

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .64 PEDICULARIS TUBEROSA L. 1-3
 .64 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .67 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .70 PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
 .70 PHYT MICH SUBS BETONICA 1-3
 .70 ASTRANTIA MINOR L.   2-4
 .70 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .70 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .70 SEDUM ANACAMPSEROS L.  1-3
 .71 BUPLEURUM STELLATUM L. 1-3
 .71 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .71 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .72 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .72 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 .72 RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .73 LASERPITIUM HALLERI CRA 2-6
 .73 PINUS CEMBRA L.     3-6
 .73 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .73 LASERPITIUM HALLERI CRA 1-6
 .73 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .73 CAMPANULA BARBATA L.  2-4
 .73 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4
 .74 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 4-6
 .74 GENTIANA PUNCTATA L.  2-4
 .74 PEDICULARIS ROSTRATOSPI 1-3
 .74 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .74 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4
 .74 EMPETRUM NIGRUM L.   1-6
 .74 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .74 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .05 CALAMAGROSTIS TENELLA ( 1-3 1.00  23
 .08 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .83 859
 .11 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .78 1024
   JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
 .17 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .78 4514
 .20 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5 .74 291
 .22 COTONEASTER TOMENTOSA ( 1-4 .74 461
 .25 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6 .74 798
 .28 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .78 5426
   JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .33 PHYT MICH SUBS BETONICA 1-3 .70 191
 .35 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4 .70 404
 .37 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .70 655
 .40 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .70 756
 .42 GENTIANA VERNA L.    1-4 .70 955
 .44 PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6 .65 147
 .46 ASTRANTIA MINOR L.   1-4 .65 228
 .48 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .70 7034
 .51 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5 .65 713
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CALAMAGROSTIS TENELLA ( 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats