Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

AIRA CARY SUBS CARYOPHY 1-3
   OBS = 49   LOC = 29   DIS = 26   QDR = 22   COC = 373

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .57 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6
 .60 AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .61 AIRA PROECOX L.     1-5
 .61 FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5
 .63 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5
 .63 ALCHIMILLA MICROCARPA B 1-5
 .63 FILAGO MINIMA (SM.) PER 2-5
 .63 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6
 .63 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6
 .64 MIBORA MINIMA (L.) DESV 1-6
 .64 CORYNEPHORUS CANESCENS 1-6
 .64 NARDURUS HALLERI (VIV.) 1-6
 .64 HYPOCHOERIS GLABRA L.  2-5
 .65 ORNITHOPUS PERPUSILLUS 1-6
 .65 TEESDALEA NUDICAULIS (L 1-5
 .65 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6
 .65 JASIONE MONTANA L.   1-6
 .65 JASIONE MONTANA L.   2-6
 .66 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6
 .66 TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .66 MOENCHIA ERECTA (L.) GA 2-6
 .66 MOENCHIA ERECTA (L.) GA 1-6
 .67 AIRA CARY SUBS MULTICUL 1-4
 .67 AIRA PROECOX L.     3-5
 .67 RUMEX ACETOSELLA L.   2-6
 .67 VICIA LATHYROIDES L.  1-4
 .67 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 3-6
 .68 JASI MONT VAR. MARITIMA 1-4
 .68 CERASTIUM SEMIDECANDRUM 1-6
 .68 TEESDALEA NUDICAULIS (L 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 AIRA CARY SUBS CARYOPHY 1-3 1.00  22
 .30 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6 1.00 962
   AIRA CARY SUBS CARYOPHY 2-3
   AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .36 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6 .32 644
 .37 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6 .27 533
 .38 FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5 .23 588
 .38 CERASTIUM GLOMERATUM TH 1-6 .23 565
 .39 ERICA ARBOREA L.    1-6 .23 1147
 .40 JASIONE MONTANA L.   1-6 .23 1452
 .41 SEDUM RUPESTRE L.    1-6 .23 1209
 .41 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6 .23 2170
 .43 DACTYLIS GLOMERATA L.  1-6 .24 1894
 .45 CREPIS LEONTODONTOIDES 1-3 .24 1245
 .45 ANTH ODOR VAR. ODORATUM 1-4 .32 8203
 .46 ALCHIMILLA MICROCARPA B 1-5 .23 1740
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      AIRA CARY SUBS CARYOPHY 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats