Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5
   OBS = 1027   LOC = 973   DIS = 740   QDR = 588   COC = 1652

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 FILAGO MINIMA (SM.) PER 2-5
 .29 AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .30 TEESDALEA NUDICAULIS (L 1-5
 .31 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6
 .34 ORNITHOPUS PERPUSILLUS 1-6
 .35 TEESDALEA NUDICAULIS (L 2-5
 .35 NARDURUS HALLERI (VIV.) 1-6
 .37 SCLERANTHUS PERENNIS L. 1-5
 .38 AIRA PROECOX L.     1-5
 .38 SCLERANTHUS PERENNIS L. 2-5
 .39 ARNOSERIS MINIMA (L.) L 1-4
 .41 JASIONE MONTANA L.   2-6
 .41 RUMEX ACETOSELLA L.   2-6
 .41 SCLERANTHUS POLYCARPUS 1-5
 .42 JASIONE MONTANA L.   1-6
 .42 CORYNEPHORUS CANESCENS 1-6
 .43 AIRA PROECOX L.     3-5
 .44 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6
 .44 SPERGULA PENTANDRA L.  1-5
 .45 TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .45 ALCHIMILLA MICROCARPA B 1-5
 .45 VERONICA VERNA L.    1-3
 .45 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6
 .45 POTENTILLA ARGENTEA L. 1-5
 .46 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6
 .46 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5
 .46 HYPOCHOERIS GLABRA L.  2-5
 .46 SCLERANTHUS ANNUUS L.  1-6
 .47 POTENTILLA ARGENTEA L. 2-5
 .47 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .16 FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5 1.00 588
 .20 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6 .52 2170
   FILAGO MINIMA (SM.) PER 2-5
 .28 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6 .45 962
 .30 JASIONE MONTANA L.   1-6 .42 1452
 .32 ORNITHOPUS PERPUSILLUS 1-6 .35 591
 .34 TEESDALEA NUDICAULIS (L 1-5 .33 447
   RUMEX ACETOSELLA L.   2-6
   AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .38 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6 .25 533
 .39 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 .28 5456
 .40 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 .25 3433
 .41 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5 .25 2964
 .42 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6 .23 644
 .42 AIRA PROECOX L.     1-5 .23 362
 .43 NARDURUS HALLERI (VIV.) 1-6 .23 389
 .44 SCLERANTHUS PERENNIS L. 1-5 .22 364
 .45 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .23 1162
 .46 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5 .22 554
 .46 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6 .22 904
 .49 SEDUM RUPESTRE L.    1-6 .50 396
 .50 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .50 406
 .50 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .58 7799
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats