Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

VERO TEUC SUBS DENTATA 1-2
   OBS = 17   LOC = 10   DIS = 10   QDR = 10   COC = 307

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .44 SANG MINO SUBS MINOR  2-4
 .49 ODONTITES JAUBERTIANA ( 1-3
 .51 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 2-4
 .51 CYTISUS DECUMBENS (DURA 1-5
 .52 ODON JAUB SUBS CHRYSANT 1-2
 .52 PULSATILLA VULGARIS MIL 2-6
 .52 THESIUM HUMIFUSUM DC.  1-4
 .53 THESIUM HUMIFUSUM DC.  2-4
 .53 PULSATILLA VULGARIS MIL 1-6
 .53 OPHRYS FUCIFLORA (CRANT 1-3
 .53 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 1-4
 .54 PULS VULG VAR. VULGARIS 1-4
 .54 SESELI MONTANUM L.   2-5
 .54 VERONICA TEUCRIUM L.  1-4
 .54 SANG MINO SUBS MINOR  1-4
 .54 ASTER LINOSYRIS (L.) BE 1-5
 .55 BROMUS ERECTUS HUDS.  4-6
 .55 KOEL CRIS SUBS PYRAMIDA 1-5
 .55 HELI NUMM SUBS NUMMULAR 1-4
 .55 VERO TEUC SUBS PROSTRAT 1-3
 .55 POLYGALA COMOSA SCHKUHR 1-4
 .55 ASTER LINOSYRIS (L.) BE 3-5
 .55 LINU ALPI SUBS ANGLICUM 1-3
 .55 LINU ALPI SUBS ANGLICUM 2-3
 .55 BUPL FALC SUBS FALCATUM 1-4
 .56 SALVIA PRATENSIS L.   1-5
 .56 VERONICA TEUCRIUM L.  2-4
 .56 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5
 .56 BRUNELLA GRANDIFLORA (L 2-6
 .56 LEON HISP VAR. HISPIDUS 1-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .05 VERO TEUC SUBS DENTATA 1-2 1.00  10
 .10 VERONICA TEUCRIUM L.  1-4 .90 390
 .13 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .80 4918
 .15 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .70 3403
 .18 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .70 4055
 .20 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .70 5972
 .22 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .70 7799
   HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .25 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .60 2715
   SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
 .29 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .60 3728
 .31 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .60 3638
 .32 BRIZA MEDIA L.     1-6 .60 4780
 .34 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .60 8637
   EUPHORBIA CYPARISSIAS L 2-5
   ASPERULA CYNANCHICA (BA 2-6
 .38 CAREX HUMILIS LEYSS.  1-6 .50 1748
   POTENTILLA VERNA L.   2-5
 .40 SESELI MONTANUM L.   1-5 .50 2029
 .41 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5 .50 2111
 .43 STACHYS RECTUS L.    1-4 .50 1935
   BRIZA MEDIA L.     2-6
 .45 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .50 3086
 .46 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .50 3218
 .47 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .50 5163
 .49 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .50 6198
 .50 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .50 6062
   SANG MINO SUBS MINOR  2-4
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      VERO TEUC SUBS DENTATA 1-2
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats