Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SANG MINO SUBS MINOR 1-4
   OBS = 356   LOC = 285   DIS = 214   QDR = 155   COC = 1624

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .27 SANG MINO SUBS MINOR  2-4
 .36 POTENTILLA VERNA L.   1-5
 .37 SESELI MONTANUM L.   2-5
 .37 SESELI MONTANUM L.   1-5
 .37 FEST DURI VAR. GALLICA 1-5
 .37 FEST DURI SUBS LEVIS HA 1-5
 .37 POTENTILLA VERNA L.   2-5
 .37 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
 .38 HELI NUMM SUBS NUMMULAR 1-4
 .39 BROMUS ERECTUS HUDS.  4-6
 .39 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6
 .39 ASPERULA CYNANCHICA (BA 2-6
 .40 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 1-4
 .40 LOROGLOSSUM HIRCINUM (L 1-3
 .40 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6
 .40 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6
 .40 FEST DURI SUBS LEVIS HA 3-5
 .40 HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .40 CARLINA VULGARIS L.   1-5
 .41 OPHRYS ARANEIFERA HUDS. 1-5
 .41 GLOBULARIA VULGARIS L. 1-6
 .41 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6
 .41 LINUM TENUIFOLIUM L.  1-4
 .41 GLOBULARIA VULGARIS L. 2-6
 .41 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  2-6
 .41 TEUCRIUM MONTANUM L.  1-6
 .42 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 .42 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 2-4
 .42 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 1-5
 .42 CARL VULG SUBS VULGARIS 1-2
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 SANG MINO SUBS MINOR  1-4 1.00 155
 .14 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .90 5972
 .17 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .62 4918
 .19 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .54 6198
 .21 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .51 3086
 .23 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .56 7799
 .24 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .50 3218
 .26 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .50 4055
 .28 CORONILLA MINIMA L.   1-5 .46 2040
 .29 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .47 5163
 .31 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .52 8637
   SANG MINO SUBS MINOR  2-4
 .33 TEUCRIUM MONTANUM L.  1-6 .39 2545
 .34 GALIUM MOLLUGO L.    1-6 .43 6216
 .36 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .40 3403
 .37 GENISTA PILOSA L.    1-6 .37 3077
 .38 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .40 5494
 .39 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .35 2639
 .40 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 .34 1606
 .41 BRIZA MEDIA L.     1-6 .37 4780
   POTENTILLA VERNA L.   2-5
 .42 SESELI MONTANUM L.   1-5 .34 2029
   HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .44 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 .33 1700
 .45 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-5 .32 1049
   SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
   BROMUS ERECTUS HUDS.  4-6
 .47 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .35 6062
 .48 KOEL VALL VAR. VALLESIA 1-5 .30 126
 .49 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 .30 1362
 .50 CAREX HUMILIS LEYSS.  1-6 .30 1748
 .50 CAREX HALLERIANA ASSO  1-5 .29 2376
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SANG MINO SUBS MINOR  1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats