Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SORBUS MOUGEOTI SOYER-W 1-4
   OBS = 461   LOC = 384   DIS = 340   QDR = 241   COC = 1525

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 SORBUS MOUGEOTI SOYER-W 2-4
 .30 RUBUS SAXATILIS L.   1-6
 .34 RUBUS SAXATILIS L.   2-6
 .34 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6
 .35 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 1-6
 .35 PIROLA SECUNDA L.    1-4
 .36 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 .36 RHAMNUS ALPINA L.    1-5
 .37 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .37 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 .37 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .38 DIGITALIS AMBIGUA MURRA 1-4
 .39 MELAMPYRUM NEMOROSUM L. 1-6
 .39 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 .39 PIROLA SECUNDA L.    2-4
 .39 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .39 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .39 COTONEASTER TOMENTOSA ( 1-4
 .39 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .40 HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .40 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6
 .40 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .40 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6
 .40 RHAMNUS ALPINA L.    2-5
 .41 MELICA NUTANS L.    1-5
 .41 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5
 .41 MELICA NUTANS L.    2-5
 .41 VALERIANA MONTANA L.  2-6
 .41 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .41 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 SORBUS MOUGEOTI SOYER-W 1-4 1.00 241
 .16 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .49 3643
 .18 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .49 5229
 .21 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .45 3815
 .23 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .39 3675
 .24 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .37 4514
 .26 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .36 2746
 .27 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .35 2219
 .29 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 .34 2505
 .30 ABIES ALBA MILL.    1-6 .33 3099
 .31 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .36 7393
 .32 PINUS SILVESTRIS L.   1-6 .33 3637
 .34 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .35 5426
 .35 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .32 2616
   SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6
   SORBUS MOUGEOTI SOYER-W 2-4
 .38 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6 .29 1041
 .39 RHAMNUS ALPINA L.    1-5 .29 589
 .40 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6 .29 3549
 .41 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .31 5034
 .42 ROSA PENDULINA L.    1-5 .27 952
 .43 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .31 5050
 .44 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .27 3335
 .44 COTONEASTER TOMENTOSA ( 1-4 .25 461
 .45 LONICERA ALPIGENA L.  1-4 .25 532
 .46 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .29 5170
 .47 CARDUUS DEFLORATUS L.  1-5 .25 724
 .48 BERBERIS VULGARIS L.  1-6 .23 916
   SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .49 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .23 2912
 .49 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .23 3560
 .50 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .23 3707
 .50 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 .21 1306
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SORBUS MOUGEOTI SOYER-W 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats