Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SORB AUCU SUBS AUCUPARI 1-4
   OBS = 77   LOC = 57   DIS = 49   QDR = 41   COC = 649

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .26 SORB AUCU SUBS AUCUPARI 2-4
 .44 SORB ARIA VAR. ARIA   1-2
 .46 SAXIFRAGA UMBROSA L.  1-5
 .47 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6
 .48 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .48 CICERBITA PLUMIERI (L.) 1-5
 .48 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4
 .48 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .48 EUPHORBIA HIBERNICA L. 1-5
 .48 HELL VIRI VAR. OCCIDENT 1-5
 .49 SAMBUCUS RACEMOSA L.  2-6
 .49 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 .49 EUPHORBIA HIBERNICA L. 2-5
 .49 DRYOPTERIS PHEGOPTERIS 1-4
 .49 SCROFULARIA SCOPOLII HO 1-4
 .49 SCRO SCOP SUBS ALPESTRI 1-4
 .50 CREPIS LAPSANOIDES (GOU 1-4
 .50 OXALIS ACETOSELLA L.  3-6
 .50 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .51 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5
 .51 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 2-5
 .51 ADEN ALLI SUBS PYRENAIC 1-6
 .51 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .51 HELLEBORUS VIRIDIS L.  1-5
 .51 LYSIMACHIA NEMORUM L.  1-5
 .51 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .51 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 .51 HELLEBORUS VIRIDIS L.  2-5
 .51 HELL VIRI VAR. OCCIDENT 2-5
 .51 POA CHAIXI VILL.    1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .07 SORB AUCU SUBS AUCUPARI 1-4 1.00  41
 .14 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 1.00 3815
 .16 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .63 3707
 .19 ABIES ALBA MILL.    1-6 .61 3099
 .21 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .61 3774
 .24 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .61 4214
 .26 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .61 7393
 .28 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .59 4514
 .30 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .54 2616
 .32 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .56 7034
 .34 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .51 2912
 .35 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .46 4349
 .37 POLY SPIN SUBS DILATATU 1-6 .41 1436
 .38 LATHYRUS MONTANUS (L.) 1-5 .41 1894
 .39 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 .41 3224
 .40 VICIA SEPIUM L.     1-6 .41 3571
 .41 GALIUM VERNUM SCOPOLI  1-5 .39 795
 .42 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4 .39 2063
   SORB AUCU SUBS AUCUPARI 2-4
   LATHYRUS MONTANUS (L.) 2-5
   SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .46 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .39 5034
 .47 ASPERULA ODORATA L.   1-6 .37 2898
 .48 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .37 3802
 .48 POA NEMORALIS L.    1-6 .37 4149
 .49 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6 .34 1315
 .50 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .37 4975
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SORB AUCU SUBS AUCUPARI 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats