Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SANG MINO SUBS DICTYOCA 1-4
   OBS = 279   LOC = 265   DIS = 201   QDR = 147   COC = 1584

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .36 SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
 .37 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 .38 SCABIOSA COLUMBARIA L. 2-5
 .38 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6
 .38 ONONIS SPINOSA L.    1-5
 .38 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 .39 AVENA PRATENSIS L.   1-6
 .39 SALVIA PRATENSIS L.   1-5
 .39 SANG MINO SUBS DICTYOCA 3-4
 .39 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5
 .39 BROMUS ERECTUS HUDS.  4-6
 .39 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 .39 PLANTAGO MEDIA L.    1-5
 .39 AVENA PRATENSIS L.   2-6
 .39 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 2-5
 .40 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6
 .40 CENTAUREA SCABIOSA L.  1-5
 .40 ONONIS SPINOSA L.    2-5
 .40 LINUM CATHARTICUM L.  1-5
 .40 ORCHIS USTULATA L.   1-3
 .41 CAMPANULA GLOMERATA L. 1-5
 .41 CARLINA VULGARIS L.   1-5
 .41 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 2-5
 .41 LINUM CATHARTICUM L.  2-5
 .41 HIERACIUM PILOSELLA L. 2-6
 .41 ONON SPIN SUBS PROCURRE 1-5
 .41 CENTAUREA SCABIOSA L.  2-5
 .41 VERONICA TEUCRIUM L.  1-4
 .41 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6
 .42 LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 SANG MINO SUBS DICTYOCA 1-4 1.00 147
 .16 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .97 5972
 .18 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .66 8637
   SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
 .23 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .54 5494
 .25 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .52 6198
 .27 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .51 4918
 .28 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .47 2900
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .32 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .51 7799
 .33 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .44 3403
 .34 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .43 4055
 .36 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .41 3638
 .37 BRIZA MEDIA L.     1-6 .42 4780
 .38 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .43 5163
 .40 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .39 2715
 .41 MEDICAGO LUPULINA L.  1-6 .38 2795
   SANG MINO SUBS DICTYOCA 3-4
 .43 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .41 6478
 .44 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .36 3177
 .45 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .35 2639
 .46 ONONIS SPINOSA L.    1-5 .34 2733
 .47 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5 .33 2496
   HIERACIUM PILOSELLA L. 2-6
   BRIZA MEDIA L.     2-6
 .49 KNAUTIA ARVENSIS (L.) C 1-5 .32 2078
 .50 GALIUM VERUM L.     1-5 .32 3361
   FESTUCA DURIUSCULA L.  3-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SANG MINO SUBS DICTYOCA 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats