Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

VICI VILL SUBS VARIA HO 1-5
   OBS = 35   LOC = 18   DIS = 18   QDR = 18   COC = 541

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .40 VICIA VILLOSA ROTH   1-5
 .47 VICIA VILLOSA ROTH   2-5
 .59 CONVOLVULUS ARVENSIS L. 2-6
 .60 CONVOLVULUS ARVENSIS L. 1-6
 .61 MELILOTUS OFFICINALIS ( 1-6
 .61 LATHYRUS APHACA L.   1-4
 .61 VICIA TETRASPERMA (L.) 2-4
 .61 CICHORIUM INTYBUS L.  1-5
 .62 VICIA HIRSUTA (L.) GRAY 2-5
 .62 VICIA SATIVA L.     1-5
 .62 VICIA HIRSUTA (L.) GRAY 1-5
 .62 ALLIUM VINEALE L.    1-5
 .63 VICIA SATIVA L.     2-5
 .63 MEDICAGO ARABICA (L.) A 2-6
 .63 MELILOTUS OFFICINALIS ( 2-6
 .63 LEPIDIUM CAMPESTRE (L.) 1-5
 .63 ALLIUM VINEALE L.    2-5
 .63 GERANIUM DISSECTUM L.  1-5
 .63 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 2-6
 .63 MUSCARI COMOSUM (L.) MI 1-4
 .63 CIRSIUM LANCEOLATUM (L. 1-4
 .63 VICIA TETRASPERMA (L.) 1-4
 .63 GERANIUM PYRENAICUM BUR 1-4
 .63 MEDICAGO ARABICA (L.) A 1-6
 .64 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
 .64 DAUC CARO SUBS CAROTA L 1-4
 .64 CREPIS VIRENS L.    1-4
 .64 PASTINACA SATIVA L.   1-6
 .64 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6
 .64 BROMUS STERILIS L.   1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 VICI VILL SUBS VARIA HO 1-5 1.00  18
 .25 VICIA VILLOSA ROTH   1-5 1.00  42
 .27 DACTYLIS GLOMERATA L.  1-6 .56 8203
   VICIA VILLOSA ROTH   2-5
 .30 GALIUM MOLLUGO L.    1-6 .39 6216
 .32 VICIA HIRSUTA (L.) GRAY 1-5 .33 901
 .33 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .39 6478
 .34 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .33 1675
 .36 POA PRATENSIS L.    1-6 .33 3856
 .37 ARRHENATHERUM ELATIUS ( 1-6 .33 3945
 .38 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6 .33 3588
 .39 TRIFOLIUM REPENS L.   1-6 .33 4312
   DACTYLIS GLOMERATA L.  2-6
 .41 MUSCARI COMOSUM (L.) MI 1-4 .28 563
   MEDICAGO LUPULINA L.  2-6
 .43 MEDICAGO LUPULINA L.  1-6 .28 2795
   PLANTAGO LANCEOLATA L. 2-6
 .44 ASPHODELUS AESTIVUS BRO 1-6 .22 228
   TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 2-5
   DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 2-6
 .46 RUMEX CRISPUS L.    1-6 .22 1707
 .46 CONVOLVULUS ARVENSIS L. 1-6 .22 1524
 .47 AGRIMONIA EUPATORIA L. 1-5 .22 1711
 .48 POTENTILLA REPTANS L.  1-6 .22 1984
 .48 VICIA SATIVA L.     1-5 .22 2248
 .49 LOLIUM PERENNE L.    1-6 .22 2585
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      VICI VILL SUBS VARIA HO 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats