Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

TRIF ARVE VAR. ARVENSE 1-3
   OBS = 21   LOC = 19   DIS = 19   QDR = 16   COC = 391

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .50 GERA MOLL VAR. GRANDIFL 1-2
 .62 LATHYRUS CLYMENUM L.  1-2
 .62 SENE VULG FORM VULGARI 1-2
 .67 JURI HUMI SUBS HUMILIS 1-6
 .67 HYPERICUM AUSTRALE TEN. 1-2
 .67 SERAPIAS NEGLECTA NOT. 1-2
 .68 INULA GRAVEOLENS (L.) D 1-4
 .68 ANDRYALA INTEGRIFOLIA L 2-4
 .68 BRIZA MAXIMA L.     2-5
 .68 VICIA DISPERMA DC.   1-3
 .69 TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM 1-5
 .69 SEDUM RUBRUM (L.) THLNG 2-3
 .69 ANDRYALA INTEGRIFOLIA L 1-4
 .69 AIRA CAPILLARIS HOST.  1-6
 .69 TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM 2-5
 .69 BRIZA MAXIMA L.     1-5
 .69 FILAGO GALLICA L.    1-6
 .69 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-6
 .69 GALI PARI SUBS DIVARICA 1-3
 .69 BROMUS MACROSTACHYS DES 1-2
 .70 AIRA CUPANIANA GUSS.  1-6
 .70 JURINEA HUMILIS DC.   3-6
 .70 LINUM GALLICUM L.    1-4
 .70 SERAPIAS CORDIGERA L.  1-3
 .70 VICI TETR SUBS GRACILIS 1-3
 .70 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 2-6
 .70 CYNOSURUS ECHINATUS L. 1-5
 .70 GALACTITES TOMENTOSA MO 1-5
 .70 SILENE GALLICA L.    1-5
 .70 CYNOSURUS ECHINATUS L. 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 TRIF ARVE VAR. ARVENSE 1-3 1.00  16
 .17 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6 1.00 904
   TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .23 INULA VISCOSA (L.) AITO 1-6 .50 500
 .24 ANDRYALA INTEGRIFOLIA L 1-4 .44 397
 .26 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6 .44 533
 .28 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 .44 915
   ANDRYALA INTEGRIFOLIA L 2-4
   INULA VISCOSA (L.) AITO 2-6
 .31 BROMUS RUBENS L.    1-5 .38 165
 .32 TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM 1-5 .38 363
 .34 ECHIUM VULGARE L.    1-6 .38 1321
 .35 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6 .38 2399
 .36 HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5 .38 4096
   BROMUS RUBENS L.    2-5
 .37 BROMUS TECTORUM L.   1-5 .31 274
 .38 BRIZA MAXIMA L.     1-5 .31 405
 .39 CISTUS MONSPELIENSIS L. 1-6 .31 798
 .40 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .31 782
 .41 POA ANNUA L.      1-6 .31 1349
 .42 CALYCOTOME SPINOSA (L.) 1-6 .31 762
 .42 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .31 1162
 .43 HOLCUS LANATUS L.    1-6 .31 5272
 .44 SENE VULG FORM VULGARI 1-2 .25  16
 .44 EROD CICU SUBS CICUTARI 1-3 .25  64
   TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM 2-5
 .45 SAGINA APETALA ARD.   1-6 .25 348
 .46 FILAGO GALLICA L.    1-6 .25 314
 .46 CHONDRILLA JUNCEA L.  1-5 .25 321
   TRIFOLIUM SCABRUM L.  2-6
   ERODIUM CICUTARIUM (L.) 2-5
 .48 SILENE GALLICA L.    1-5 .25 357
   MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .49 MYOSOTIS COLLINA HOFFMA 1-4 .25 476
 .50 HYPOCHOERIS GLABRA L.  1-5 .25 554
 .50 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6 .25 678
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      TRIF ARVE VAR. ARVENSE 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats