Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

EROD CICU SUBS CICUTARI 1-3
   OBS = 134   LOC = 134   DIS = 88   QDR = 64   COC = 886

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 EROD CICU SUBS CICUTARI 2-3
 .48 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .48 CREPIS FOETIDA L.    1-4
 .48 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 2-5
 .50 NARDURUS TENUIFLORUS (S 1-4
 .50 NARDURUS TENUIFLORUS (S 2-4
 .50 MEDICAGO RIGIDULA (L.) 1-4
 .51 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .51 CREPIS FOETIDA L.    2-4
 .51 LAGOSERIS SANCTA (L.) M 1-6
 .51 ALYSSUM CALYCINUM L.  2-4
 .52 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
 .52 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
 .52 FILAGO GERMANICA L.   1-5
 .52 RESEDA PHYTEUMA L.   2-4
 .52 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .52 LAGOSERIS SANCTA (L.) M 2-6
 .52 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .52 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
 .52 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .52 LAGO SANC SUBS NEMAUSEN 1-3
 .52 EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
 .52 BROMUS SQUARROSUS L.  1-4
 .52 TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4
 .52 MEDICAGO MINIMA L.   1-6
 .53 RESEDA PHYTEUMA L.   1-4
 .53 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3
 .53 AJUGA CHAMAEPITYS (L.) 1-4
 .53 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .53 ANTHEMIS ARVENSIS L.  1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 EROD CICU SUBS CICUTARI 1-3 1.00  64
 .22 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .98 1162
   EROD CICU SUBS CICUTARI 2-3
   ERODIUM CICUTARIUM (L.) 2-5
 .30 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 .41 1769
 .31 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .39 1245
 .33 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .38 843
 .34 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6 .33 644
 .35 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 .33 915
 .36 ALCHIMILLA MICROCARPA B 1-5 .28 186
   MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .38 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .28 876
   ALCHIMILLA MICROCARPA B 2-5
   SEDUM RUBENS L.     2-5
 .40 SEDUM RUBENS L.     1-5 .27 140
   EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
 .42 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .25 782
 .42 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .31 5972
 .43 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .27 3218
   ALCHIMILLA MICROCARPA B 3-5
 .45 LAGOSERIS SANCTA (L.) M 1-6 .23  43
 .46 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .23 476
 .46 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .23 835
 .47 MYOSOTIS VERSICOLOR SMI 1-3 .23 1675
 .47 SENECIO VULGARIS L.   1-5 .22 394
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      EROD CICU SUBS CICUTARI 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats