Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CAMPANULA BARBATA L. 1-4
   OBS = 271   LOC = 213   DIS = 158   QDR = 120   COC = 946

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .19 CAMPANULA BARBATA L.  2-4
 .34 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .34 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .35 LASERPITIUM HALLERI CRA 1-6
 .36 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .38 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5
 .38 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
 .38 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .38 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4
 .38 LASERPITIUM HALLERI CRA 2-6
 .39 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 2-4
 .39 POTENTILLA AUREA L.   1-5
 .39 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .39 PEDICULARIS TUBEROSA L. 1-3
 .39 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .40 PHYT MICH SUBS BETONICA 1-3
 .40 POTENTILLA GRANDIFLORA 2-4
 .41 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .41 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .41 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .41 CENT UNIF SUBS NERVOSA 1-3
 .42 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .42 POTENTILLA AUREA L.   2-5
 .42 CENTAUREA UNIFLORA L.  2-4
 .42 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .42 PHYT MICH SUBS BETONICA 2-3
 .42 HYPOCHOERIS UNIFLORA VI 1-3
 .42 PHLEUM ALPINUM L.    2-6
 .42 FESTUCA SPADICEA L.   1-6
 .43 ANEMONE NARCISSIFLORA L 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 CAMPANULA BARBATA L.  1-4 1.00 120
 .11 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .65 7102
 .13 ARNICA MONTANA L.    1-5 .53 745
 .15 GEUM MONTANUM L.    1-5 .52 677
 .17 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .52 1220
 .19 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .58 8637
 .21 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4 .48 404
 .22 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5 .47 522
 .24 NARDUS STRICTA L.    1-6 .44 2155
 .25 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .43 794
 .27 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .46 7034
 .28 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .44 4514
 .29 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .42 896
 .31 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4 .39 433
   CAMPANULA BARBATA L.  2-4
 .33 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .37 1135
 .34 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .35 1509
   GEUM MONTANUM L.    2-5
 .36 POTENTILLA AUREA L.   1-5 .34 393
 .36 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .34 959
 .37 PHLEUM ALPINUM L.    1-6 .32 577
 .38 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .37 5820
 .39 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6 .31 635
 .40 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 .31 498
 .40 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .31 937
 .41 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .31 1025
 .42 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .36 6198
 .42 POA ALPINA L.      1-6 .31 1788
   ARNICA MONTANA L.    2-5
 .44 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .32 3447
 .45 CENTAUREA UNIFLORA L.  1-4 .29 333
 .45 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5 .29 481
 .46 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5 .29 577
 .46 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .33 5502
 .47 SILENE NUTANS L.    1-6 .28 1750
 .48 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .28 567
 .48 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .28 756
 .49 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .28 1024
 .49 FESTUCA SPADICEA L.   1-6 .27 490
 .50 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .31 5050
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CAMPANULA BARBATA L.  1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats