Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GERANIUM RIVULARE VILL. 1-2
   OBS = 32   LOC = 32   DIS = 28   QDR = 25   COC = 412

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .38 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .41 PINUS CEMBRA L.     3-6
 .44 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4
 .45 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .45 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4
 .46 FESTUCA FLAVESCENS BELL 3-6
 .46 LUZU SILV VAR. SIEBERI 2-4
 .47 SALIX GLAUCA L.     1-4
 .48 LONICERA CAERULEA L.  1-4
 .48 CALAMAGROSTIS VILLOSA ( 1-6
 .49 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .49 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .49 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .50 AQUILEGIA ALPINA L.   1-5
 .51 LONICERA CAERULEA L.  2-4
 .51 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .51 SORBUS CHAMAEMESPILUS ( 1-6
 .52 MELAMPYRUM SILVATICUM L 2-6
 .52 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .52 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .53 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .53 PHYTEUMA HALLERI ALL.  1-3
 .54 GENTIANA PUNCTATA L.  1-4
 .54 SALIX HASTATA L.    2-5
 .54 CALAMAGROSTIS VILLOSA ( 4-6
 .54 LUZULA FLAVESCENS (HOST 1-3
 .55 ASTRANTIA MINOR L.   2-4
 .55 GENT BURS SUBS VILLARSI 1-3
 .55 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .55 LUZULA FLAVESCENS (HOST 2-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 GERANIUM RIVULARE VILL. 1-2 1.00  25
 .11 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .68 4514
 .14 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .64 1024
 .17 LARIX DECIDUA MILL.   1-6 .60 793
 .20 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .60 1030
 .23 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .64 5426
 .25 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .56 937
 .27 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4 .52 237
 .30 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4 .52 467
 .32 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .52 859
 .33 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6 .48 325
 .35 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .48 2083
 .37 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6 .44 635
 .38 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .44 756
 .40 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6 .44 1973
 .41 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .44 2746
 .42 PINUS CEMBRA L.     1-6 .40 196
 .44 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6 .40 608
 .45 LONICERA NIGRA L.    1-5 .40 883
 .46 ROSA PENDULINA L.    1-5 .40 952
 .47 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .40 1411
 .48 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .40 2184
 .50 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .44 7102
 .51 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .36 625
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GERANIUM RIVULARE VILL. 1-2
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats