Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

KNAUTIA BASALTICA CHASS 1-3
   OBS = 155   LOC = 155   DIS = 59   QDR = 33   COC = 491

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 KNAUTIA BASALTICA CHASS 2-3
 .36 SOLI VIRG SUBS ALPESTRI 2-4
 .43 ALLIUM VICTORIALE (L.) 2-6
 .45 SERR TINC SUBS MACROCEP 2-4
 .46 ALLIUM VICTORIALE (L.) 1-6
 .47 SERR TINC SUBS MACROCEP 1-4
 .48 SOLI VIRG SUBS ALPESTRI 1-4
 .52 GENI TINC VAR. DELARBRE 1-2
 .53 KNAUTIA GODETI REUTER  1-2
 .54 PULS ALPI SUBS ALPINA  1-4
 .54 LUZU GLAB RACE DESVAUXI 1-6
 .54 CALAMAGROSTIS ARUNDINAC 1-6
 .55 HYPERICUM MACULATUM CRA 2-5
 .56 SENECIO CACALIASTER LAM 2-4
 .56 VIOLA LUTEA HUDS.    1-4
 .56 PULS ALPI VAR. ALBA RCH 1-4
 .56 LUZULA GLABRATA (HOPPE) 1-6
 .56 CALAMAGROSTIS ARUNDINAC 4-6
 .56 PULS ALPI SUBS ALPINA  2-4
 .57 DIANTHUS SILVATICUS HOP 1-3
 .57 VIOL LUTE SUBS ELEGANS 1-4
 .57 VIOLA LUTEA HUDS.    2-4
 .58 KNAUTIA FOREZIENSIS CHA 1-3
 .58 GENTIANA LUTEA L.    2-6
 .58 VICIA OROBUS DC.    1-4
 .58 SENECIO CACALIASTER LAM 1-4
 .59 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6
 .59 CAMPANULA LINIFOLIA SCO 1-4
 .59 DIANTHUS SILVATICUS HOP 2-3
 .59 THLASPI VIRENS JORD.  1-2
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .04 KNAUTIA BASALTICA CHASS 1-3 1.00  33
 .07 CALAMAGROSTIS ARUNDINAC 1-6 .85 373
 .10 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .85 1411
 .13 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .79 4514
 .15 GENTIANA LUTEA L.    1-6 .76 1379
 .17 SERRATULA TINCTORIA L. 1-5 .70 935
 .19 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .73 5170
   KNAUTIA BASALTICA CHASS 2-3
 .23 LILIUM MARTAGON L.   1-4 .67 911
   GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 .26 FESTUCA SPADICEA L.   1-6 .61 490
 .28 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6 .58 989
 .29 SERR TINC SUBS MACROCEP 1-4 .55 145
 .30 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6 .55 591
 .32 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6 .55 926
 .33 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .58 4975
 .34 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .58 7034
 .35 SOLI VIRG SUBS ALPESTRI 1-4 .52  96
   HYPERICUM MACULATUM CRA 2-5
   GENTIANA LUTEA L.    2-6
 .39 SENECIO DORONICUM L.  1-4 .52 578
 .40 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 .52 946
 .41 SILENE INFLATA (SALISB. 1-6 .52 2683
 .42 DIANTHUS SILVATICUS HOP 1-3 .48 218
 .43 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6 .48 241
   SERRATULA TINCTORIA L. 2-5
 .45 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5 .48 456
 .46 SILE INFL SUBS VULGARIS 1-6 .48 1145
 .47 POLYGONUM BISTORTA L.  1-6 .48 1496
 .48 VIOLA LUTEA HUDS.    1-4 .45 427
 .49 RUMEX ARIFOLIUS ALL.  1-6 .45 597
 .50 HYPERICUM MACULATUM CRA 1-5 .45 735
 .50 POA CHAIXI VILL.    1-6 .45 977
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      KNAUTIA BASALTICA CHASS 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats