Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

HIERACIUM PALLIDUM BIVO 1-3
   OBS = 88   LOC = 83   DIS = 69   QDR = 53   COC = 720

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .48 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
 .48 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 .49 HIERACIUM LACHENALI GME 1-5
 .49 VERONICA OFFICINALIS L. 2-6
 .49 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 .50 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 .50 HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .51 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 .51 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 .51 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 .52 MELAMPYRUM PRATENSE L. 2-6
 .52 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 .52 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5
 .52 HIERACIUM LACHENALI GME 2-5
 .52 LATHYRUS MONTANUS (L.) 1-5
 .53 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6
 .53 HIERACIUM LEVIGATUM WIL 1-3
 .53 POLYPODIUM VULGARE L.  1-6
 .53 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 .53 POA CHAIXI VILL.    1-6
 .54 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 .54 LATHYRUS MONTANUS (L.) 2-5
 .54 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 .54 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .54 HIERACIUM LEVIGATUM WIL 2-3
 .54 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .55 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 .55 LUZULA SILVATICA (HUDS. 2-6
 .55 PINUS SILVESTRIS L.   1-6
 .55 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .19 HIERACIUM PALLIDUM BIVO 1-3 1.00  53
 .21 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .38 7034
 .23 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .36 5170
 .25 ABIES ALBA MILL.    1-6 .32 3099
 .26 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .30 4514
 .27 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 1-6 .28 1589
 .29 GENISTA PILOSA L.    1-6 .28 3077
 .30 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .30 5229
 .31 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .28 3560
 .33 POA NEMORALIS L.    1-6 .28 4149
 .34 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .28 5242
 .35 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .30 7393
 .36 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .26 2616
 .37 PINUS SILVESTRIS L.   1-6 .26 3637
 .38 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6 .25 2587
   HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .41 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6 .22 3830
   POA NEMORALIS L.    2-6
 .43 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6 .23 2176
 .44 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6 .23 2662
   DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 .45 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .21 3095
 .46 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 .21 3815
   MELAMPYRUM PRATENSE L. 2-6
 .47 POLYPODIUM VULGARE L.  1-6 .19 1369
 .48 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5 .19 2114
 .49 FESTUCA SILVATICA VILL. 1-6S DISNANTE
   PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 .50 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .17 1055
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      HIERACIUM PALLIDUM BIVO 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats