Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

FILAGO ARVENSIS L. 1-4
   OBS = 99   LOC = 69   DIS = 60   QDR = 50   COC = 811

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .39 FILAGO ARVENSIS L.   2-4
 .41 HERNIARIA GLABRA L.   1-5
 .44 POTENTILLA ARGENTEA L. 1-5
 .45 HERNIARIA GLABRA L.   2-5
 .46 POTENTILLA ARGENTEA L. 2-5
 .46 SCLERANTHUS POLYCARPUS 1-5
 .47 MYOSOTIS MICRANTHA PALL 1-3
 .48 BROMUS TECTORUM L.   1-5
 .48 BERTEROA INCANA (L.) DC 1-4
 .49 ARABIDOPSIS THALIANA (L 1-5
 .49 VERONICA VERNA L.    1-3
 .50 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6
 .50 MYOSOTIS MICRANTHA PALL 2-3
 .50 PLANTAGO RAMOSA (GILIB. 1-5
 .51 CERASTIUM SEMIDECANDRUM 2-6
 .51 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .52 FILA GERM VAR. CANESCEN 1-5
 .52 VERONICA VERNA L.    2-3
 .52 VICIA LATHYROIDES L.  1-4
 .52 SCLERANTHUS PERENNIS L. 1-5
 .52 TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .52 CERASTIUM BRACHYPETALUM 1-3
 .52 CERASTIUM SEMIDECANDRUM 1-6
 .52 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .52 MYOSOTIS COLLINA HOFFMA 2-4
 .52 AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .52 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .53 SCLERANTHUS ANNUUS L.  1-6
 .53 VERONICA ARVENSIS L.  1-4
 .53 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 FILAGO ARVENSIS L.   1-4 1.00  50
 .17 TRIFOLIUM ARVENSE L.  1-6 .52 904
 .20 RUMEX ACETOSELLA L.   1-6 .46 2170
 .22 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 .36 1769
 .23 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 .40 6478
   FILAGO ARVENSIS L.   2-4
 .26 AIRA CARYOPHYLLEA L.  1-6 .30 962
   TRIFOLIUM ARVENSE L.  2-6
 .28 ARABIDOPSIS THALIANA (L 1-5 .28 452
 .29 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .28 843
 .30 FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5 .26 588
 .31 ERIGERON CANADENSE L.  1-5 .26 566
 .32 ARTEMISIA CAMPESTRIS L. 1-5 .26 598
   RUMEX ACETOSELLA L.   2-6
 .33 SEDUM RUPESTRE L.    1-6 .26 1209
 .34 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .26 1162
 .35 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .26 1245
 .36 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .28 3218
 .37 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6 .24 533
 .37 POLYGONUM AVICULARE L. 1-6 .24 1065
 .38 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .24 876
 .39 ECHIUM VULGARE L.    1-6 .24 1321
 .40 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .26 3728
 .40 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .28 5494
 .41 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 .26 5456
 .42 VIOLA TRICOLOR L.    1-4 .33 267
 .43 JASIONE MONTANA L.   1-6 .22 729
 .44 SEDUM ALBUM L.     1-6 .22 1452
 .45 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .22 1411
 .45 SCLERANTHUS POLYCARPUS 1-5 .32 281
 .46 BROMUS TECTORUM L.   1-5 .22 1675
 .47 POTENTILLA ARGENTEA L. 1-5 .20 128
   AIRA CARYOPHYLLEA L.  2-6
 .48 VIOL TRIC SUBS ARVENSIS 1-4 .20 274
 .49 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6 .20 347
   ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .50 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .20 431
 .50 POA ANNUA L.      1-6 .20 644
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      FILAGO ARVENSIS L.   1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats