Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
   OBS = 702   LOC = 545   DIS = 431   QDR = 365   COC = 2140

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3
 .23 MEDICAGO MINIMA L.   1-6
 .24 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4
 .24 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5
 .25 MEDICAGO MINIMA L.   2-6
 .25 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6
 .26 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
 .26 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4
 .27 POA BULBOSA L.     1-5
 .27 CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
 .28 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4
 .29 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6
 .30 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4
 .30 POA BULBOSA L.     2-5
 .30 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4
 .31 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 2-4
 .31 ALYSSUM CALYCINUM L.  2-4
 .31 MICROPUS ERECTUS L.   1-4
 .33 HUTCHINSIA PETRAEA (L.) 1-4
 .33 TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4
 .34 EROPHILA VERNA (L.) E. 2-6
 .34 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6
 .35 BUPLEURUM BALDENSE (TUR 1-3
 .36 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4
 .36 FILAGO GERMANICA L.   1-5
 .36 TEUCRIUM BOTRYS L.   1-4
 .37 BROMUS SQUARROSUS L.  1-4
 .38 MEDICAGO RIGIDULA (L.) 1-4
 .38 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5
 .38 TARAXACUM LEVIGATUM (WI 1-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3 1.00 365
 .17 ARENARIA SERPYLLIFOLIA 1-6 .66 1769
 .19 CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5 .47 876
 .21 POA BULBOSA L.     1-5 .45 1065
 .24 MEDICAGO MINIMA L.   1-6 .42 915
 .26 EROPHILA VERNA (L.) E. 1-6 .42 843
 .27 SAXIFRAGA TRIDACTYLITES 1-4 .37 449
 .29 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .42 5972
 .30 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-5 .34 1162
   ARENARIA SERPYLLIFOLIA 2-6
   MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3
 .34 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .35 3086
 .35 SEDUM ALBUM L.     1-6 .33 1411
 .36 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 .33 1675
 .38 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6 .35 3218
 .39 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .37 6198
 .40 TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4 .32 835
 .41 VERONICA ARVENSIS L.  1-4 .32 1245
 .42 SCLEROPOA RIGIDA (L.) G 1-4 .30 750
 .43 TRIFOLIUM SCABRUM L.  1-6 .30 678
 .44 ALYSSUM CALYCINUM L.  1-4 .29 782
 .45 SEDUM ACRE L.      1-5 .28 962
 .46 AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4 .27 557
   CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5
   POA BULBOSA L.     2-5
 .48 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .29 5163
 .49 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .28 4918
   MEDICAGO MINIMA L.   2-6
   POTENTILLA VERNA L.   2-5
 .50 CALAMINTHA ACINOS (L.) 1-4 .22 722
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats