Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
   OBS = 292   LOC = 233   DIS = 186   QDR = 147   COC = 1182

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .26 PULS ALPI SUBS SULPHURE 2-6
 .34 LUZULA PEDIFORMIS (CHAI 1-5
 .35 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .36 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5
 .38 SILENE RUPESTRIS L.   1-4
 .38 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .38 LUZULA PEDIFORMIS (CHAI 2-5
 .40 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .40 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .41 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .41 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .42 FESTUCA SPADICEA L.   1-6
 .42 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5
 .42 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .42 FESTUCA ESKIA RAM.   1-6
 .43 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .43 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .43 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .43 VERONICA FRUTICULOSA L. 2-5
 .43 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .43 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .43 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .44 GALI PUMI SUBS TENUE VI 1-5
 .45 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .45 PEDICULARIS TUBEROSA L. 1-3
 .45 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .45 LOTU CORN SUBS CORNICUL 2-5
 .45 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .45 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
 .46 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6 1.00 147
 .17 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 1.00 756
 .19 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .56 5426
 .21 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .52 7034
 .23 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .48 4514
 .25 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .54 8637
 .27 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .50 7102
 .28 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .42 896
 .30 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5 .41 511
 .31 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .41 5324
 .32 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5 .39 522
 .33 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .37 794
 .34 FESTUCA ESKIA RAM.   1-6 .36 432
 .36 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .36 1024
 .37 SILENE RUPESTRIS L.   1-4 .35 424
   PULS ALPI SUBS SULPHURE 2-6
   PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .39 PHYTEUMA HEMISPHAERICUM 1-4 .33 517
 .40 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .38 6198
   JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
 .42 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .31 1509
 .43 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 .30 498
 .43 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 .30 560
 .44 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .34 5502
 .45 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 .30 661
 .46 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .30 733
 .46 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 .29 1606
 .47 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .29 859
 .48 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6 .29 989
 .48 LUZULA PEDIFORMIS (CHAI 1-5 .27 296
 .49 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6 .27 798
 .50 ROSA PENDULINA L.    1-5 .27 952
 .50 HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6 .29 2411
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats