Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PINGUICULA LUSITANICA L 1-4
   OBS = 110   LOC = 108   DIS = 78   QDR = 66   COC = 192

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 PINGUICULA LUSITANICA L 2-4
 .43 DROSERA INTERMEDIA HAYN 1-6
 .47 DROSERA INTERMEDIA HAYN 3-6
 .49 RHYNCHOSPORA ALBA (L.) 1-6
 .50 RHYNCHOSPORA FUSCA (L.) 1-6
 .51 RHYNCHOSPORA ALBA (L.) 3-6
 .51 SCIRPUS MULTICAULIS SM. 1-6
 .53 NARTHECIUM OSSIFRAGUM ( 1-6
 .54 NARTHECIUM OSSIFRAGUM ( 4-6
 .55 DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6
 .55 GALE PALUSTRIS (LAM.) C 1-6
 .55 ERICA TETRALIX L.    1-6
 .55 ERICA TETRALIX L.    4-6
 .56 ERICA TETRALIX L.    3-6
 .58 GALE PALUSTRIS (LAM.) C 3-6
 .58 LYCOPODIUM INUNDATUM L. 1-5
 .58 ANAGALLIS TENELLA L.  1-6
 .60 DESCHAMPSIA SETACEA (HU 1-5
 .62 LOBELIA URENS L.    1-4
 .62 SCIRPUS MULTICAULIS SM. 4-6
 .62 LYCOPODIUM INUNDATUM L. 3-5
 .62 ANAGALLIS TENELLA L.  3-6
 .63 CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6
 .64 RHYNCHOSPORA FUSCA (L.) 5-6
 .64 CARE FLAV SUBS OEDERI R 3-6
 .64 LOBELIA URENS L.    2-4
 .64 ERICA CILIARIS L.    1-6
 .65 DESCHAMPSIA SETACEA (HU 3-5
 .65 ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 3-6
 .65 HYPERICUM HELODES L.  1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 PINGUICULA LUSITANICA L 1-4 1.00  66
 .21 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .82 4394
 .28 ANAGALLIS TENELLA L.  1-6 .71 428
 .33 ERICA TETRALIX L.    1-6 .61 801
   PINGUICULA LUSITANICA L 2-4
 .41 SCIRPUS MULTICAULIS SM. 1-6 .50 301
 .43 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .44 2191
 .45 DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6 .42 475
 .47 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .42 4975
   ANAGALLIS TENELLA L.  3-6
 .51 CAREX FLAVA L.     1-6 .35 1311
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PINGUICULA LUSITANICA L 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats