Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ERICA TETRALIX L. 1-6
   OBS = 2336   LOC = 2230   DIS = 1421   QDR = 801   COC = 843

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 ERICA TETRALIX L.    3-6
 .26 ERICA TETRALIX L.    4-6
 .36 ERICA CILIARIS L.    1-6
 .37 CAREX BINERVIS SM.   1-4
 .39 NARTHECIUM OSSIFRAGUM ( 1-6
 .42 CAREX BINERVIS SM.   2-4
 .43 LOBELIA URENS L.    1-4
 .44 DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6
 .45 ULEX NANUS FORST.    1-6
 .45 MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
 .45 JUNCUS SQUARROSUS L.  1-6
 .47 PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
 .47 GENISTA ANGLICA L.   1-5
 .47 VIOL CANI SUBS LACTEA S 1-3
 .48 LOBELIA URENS L.    2-4
 .48 JUNCUS SQUARROSUS L.  3-6
 .48 SCUTELLARIA MINOR L.  1-5
 .49 GALE PALUSTRIS (LAM.) C 1-6
 .49 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 .49 NARTHECIUM OSSIFRAGUM ( 4-6
 .50 PEDICULARIS SILVATICA L 2-4
 .50 RHYNCHOSPORA ALBA (L.) 1-6
 .51 ERICA CILIARIS L.    4-6
 .51 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
 .51 CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6
 .51 SCUTELLARIA MINOR L.  2-5
 .52 GALE PALUSTRIS (LAM.) C 3-6
 .52 GENISTA ANGLICA L.   2-5
 .52 ULEX NANUS FORST.    4-6
 .53 AGROSTIS SETACEA CURTIS 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 ERICA TETRALIX L.    1-6 1.00 801
 .22 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .90 4394
 .28 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .74 5324
 .33 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .70 4975
   MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
 .39 ULEX NANUS FORST.    1-6 .42 936
   ERICA TETRALIX L.    3-6
 .43 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .39 2191
 .44 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .37 3420
 .46 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5 .32 1209
 .47 SCORZONERA HUMILIS L.  1-6 .32 1489
 .48 ERICA CILIARIS L.    1-6 .31 441
 .49 AGROSTIS CANINA L.   1-6 .31 1799
 .50 CIRSIUM TUBEROSUM (L.) 1-6 .30 1473
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ERICA TETRALIX L.    1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats