Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

IBERIS SEMPERVIRENS L. 1-5
   OBS = 312   LOC = 265   DIS = 241   QDR = 165   COC = 1315

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 IBERIS SEMPERVIRENS L. 2-5
 .40 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .41 CARDUUS CARLINAEFOLIUS 1-4
 .42 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
 .43 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .43 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .45 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .45 VERONICA FRUTICULOSA L. 2-5
 .46 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .46 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .46 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .46 PEDICULARIS COMOSA L.  1-4
 .47 FESTUCA SCOPARIA HACK. 1-6
 .47 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
 .47 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .47 GYPSOPHILA REPENS L.  1-5
 .47 CALAMINTHA ALPINA (L.) 2-5
 .47 SCUTELLARIA ALPINA L.  1-3
 .47 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .47 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .48 SENECIO DORONICUM L.  2-4
 .48 ASPERULA ARISTATA L.  1-3
 .48 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .48 LOTU CORN SUBS CORNICUL 2-5
 .48 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .48 DAPHNE CNEORUM L.    1-4
 .48 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .48 CARDUUS CARLINAEFOLIUS 2-4
 .48 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .48 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 IBERIS SEMPERVIRENS L. 1-5 1.00 165
   IBERIS SEMPERVIRENS L. 2-5
 .18 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .50 6198
 .20 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .42 2746
 .22 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .48 8637
 .23 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .39 5426
 .25 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5 .33 511
 .26 FESTUCA ESKIA RAM.   1-6 .32 432
 .27 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .34 4055
 .28 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .30 672
 .29 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .30 1178
 .30 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 .27 560
 .31 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 .27 661
 .32 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .28 1714
 .33 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5 .25 413
 .34 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .25 500
 .34 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .27 3560
 .35 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .27 3177
 .36 POA ALPINA L.      1-6 .24 1788
 .36 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .23 1370
 .37 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .22 756
 .38 SILENE RUPESTRIS L.   1-4 .33  91
 .39 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4 .21 424
 .39 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 .21 532
 .40 GALIUM RUBRUM L.    1-4 .22 1606
 .40 HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6 .22 1326
 .41 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .22 2411
 .41 HIERACIUM LANATUM (L.) 1-4 .21 1220
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      IBERIS SEMPERVIRENS L. 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats