Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SERRATULA TINCTORIA L. 1-5
   OBS = 2059   LOC = 1691   DIS = 1291   QDR = 935   COC = 2632

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 SERRATULA TINCTORIA L. 2-5
 .30 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5
 .32 STACHYS OFFICINALIS (L. 2-5
 .37 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
 .37 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
 .40 RANU BREY VAR. NEMOROSU 1-5
 .40 VIOLA CANINA L.     1-5
 .40 HIERACIUM UMBELLATUM L. 1-4
 .41 GENISTA TINCTORIA L.  1-5
 .41 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 .41 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6
 .41 LATHYRUS MONTANUS (L.) 2-5
 .42 VIOLA CANINA L.     2-5
 .42 RANU BREY VAR. NEMOROSU 2-5
 .42 LATHYRUS MONTANUS (L.) 1-5
 .42 POLYGALA VULGARIS L.  1-6
 .42 HIERACIUM UMBELLATUM L. 2-4
 .42 PLATANTHERA BIFOLIA (L. 1-4
 .43 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 2-6
 .43 RANUNCULUS BREYNINUS CR 2-6
 .43 ORCHIS MACULATA L.   1-5
 .43 POTENTILLA MONTANA BROT 1-4
 .43 TRIFOLIUM MEDIUM L.   1-6
 .43 GENISTA TINCTORIA L.  2-5
 .43 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
 .44 CAREX GLAUCA MURR.   1-6
 .44 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
 .44 PLATANTHERA CHLORANTHA 1-3
 .44 EUPHORBIA ANGULATA JACQ 1-3
 .44 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .17 SERRATULA TINCTORIA L. 1-5 1.00 935
 .22 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .53 4975
 .26 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5 .53 3557
   SERRATULA TINCTORIA L. 2-5
 .33 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .44 2857
 .35 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .35 4394
 .37 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .34 5324
 .39 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .41 7799
 .40 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .34 6062
 .41 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 .29 5456
   STACHYS OFFICINALIS (L. 2-5
 .44 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .29 5502
 .45 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .31 7102
 .45 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .26 7034
 .46 LATHYRUS MONTANUS (L.) 1-5 .23 1894
 .47 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .25 6358
 .48 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .25 5170
 .49 BRIZA MEDIA L.     1-6 .26 4780
 .49 GENISTA TINCTORIA L.  1-5 .21 1226
 .50 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .23 5242
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SERRATULA TINCTORIA L. 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats