Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LISTERA OVATA (L.) R. B 1-5
   OBS = 2072   LOC = 1925   DIS = 1490   QDR = 1246   COC = 2778

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 LISTERA OVATA (L.) R. B 2-5
 .31 PLATANTHERA CHLORANTHA 1-3
 .33 ORCHIS MASCULA L.    1-3
 .33 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 .33 VICIA SEPIUM L.     1-6
 .33 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .33 CORNUS SANGUINEA L.   1-6
 .33 PLATANTHERA BIFOLIA (L. 1-4
 .34 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 .34 AQUILEGIA VULGARIS L.  1-4
 .34 FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .34 ORCHIS PURPUREA HUDS.  1-6
 .34 VICIA SEPIUM L.     2-6
 .35 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6
 .35 PRUNUS SPINOSA L.    1-6
 .35 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5
 .35 ACER CAMPESTRE L.    1-6
 .36 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 .36 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 .36 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 .36 CAREX GLAUCA MURR.   1-6
 .36 VIOLA HIRTA L.     1-5
 .37 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
 .37 CAREX MONTANA L.    1-5
 .37 VIBURNUM LANTANA L.   1-5
 .37 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 .37 HEDERA HELIX L.     1-6
 .38 RANU BREY VAR. NEMOROSU 1-5
 .38 RIBES UVA-CRISPA L.   1-5
 .38 AJUGA REPTANS L.    1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .17 LISTERA OVATA (L.) R. B 1-5 1.00 1246
 .20 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .46 7884
 .22 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .43 8007
 .24 CAREX GLAUCA MURR.   1-6 .39 6062
 .26 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 .36 5722
 .28 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .34 5486
 .30 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6 .33 4890
 .31 HEDERA HELIX L.     1-6 .35 8924
 .32 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .30 5268
   LISTERA OVATA (L.) R. B 2-5
   CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 .36 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .28 4577
 .37 ARUM MACULATUM L.    1-5 .25 2370
 .38 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .27 5034
   CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
 .39 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6 .25 4010
 .40 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5 .23 3057
 .41 ACER CAMPESTRE L.    1-6 .24 3780
 .42 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5 .23 2952
 .43 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .31 7799
 .43 BRIZA MEDIA L.     1-6 .26 4780
 .44 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .23 3675
 .45 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .24 6336
 .46 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .23 3898
 .46 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6 .22 3085
 .47 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6 .21 3092
 .48 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6 .21 2923
 .48 GEUM URBANUM L.     1-6 .20 2904
 .49 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5 .20 1536
 .49 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .26 5972
   FRAXINUS EXCELSIOR L.  3-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LISTERA OVATA (L.) R. B 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats