Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GAGEA LUTEA (L.) KER.-G 1-3
   OBS = 41   LOC = 37   DIS = 28   QDR = 22   COC = 394

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .27 GAGEA LUTEA (L.) KER.-G 2-3
 .38 CORYDALLIS SOLIDA (L.) 3-5
 .39 ANEMONE RANUNCULOIDES L 1-5
 .39 ANEMONE RANUNCULOIDES L 3-5
 .41 LATHRAEA SQUAMARIA L.  1-4
 .41 ADOXA MOSCHATELLINA (TO 3-6
 .42 CORYDALLIS SOLIDA (L.) 1-5
 .42 FICARIA VERNA HUDS.   3-6
 .42 ADOXA MOSCHATELLINA (TO 1-6
 .43 ALLIUM URSINUM L.    1-6
 .44 CORYDALLIS CAVA (L.) SC 1-6
 .45 AEGOPODIUM PODAGRARIA L 3-6
 .45 LATHRAEA SQUAMARIA L.  2-4
 .45 ALLIUM URSINUM L.    5-6
 .45 CORYDALLIS CAVA (L.) SC 4-6
 .45 RANUNCULUS AURICOMUS L. 2-4
 .46 ARUM MACULATUM L.    2-5
 .46 FICARIA VERNA HUDS.   1-6
 .46 SCILLA BIFOLIA L.    3-5
 .46 RANUNCULUS AURICOMUS L. 1-4
 .46 PRIMULA ELATIOR (L.) SC 2-6
 .47 ARUM MACULATUM L.    1-5
 .47 SCILLA BIFOLIA L.    1-5
 .48 LEUCOIUM VERNUM L.   1-5
 .48 FRAXINUS EXCELSIOR L.  3-6
 .48 LEUCOIUM VERNUM L.   3-5
 .48 STACHYS SILVATICUS L.  2-6
 .48 PRIMULA ELATIOR (L.) SC 1-6
 .49 GEUM URBANUM L.     2-6
 .49 RIBES RUBRUM L.     1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .06 GAGEA LUTEA (L.) KER.-G 1-3 1.00  22
 .10 FICARIA VERNA HUDS.   1-6 .77 1791
 .12 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .73 7884
 .15 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6 .68 4010
 .17 ADOXA MOSCHATELLINA (TO 1-6 .64 817
 .20 URTICA DIOICA L.    1-6 .64 3824
   FICARIA VERNA HUDS.   3-6
 .24 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .59 3335
 .26 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .59 3898
 .28 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .59 5486
 .30 MELANDRYUM SILVESTRE (S 1-5 .55 1368
 .31 PRIMULA ELATIOR (L.) SC 1-6 .55 1911
 .33 ARUM MACULATUM L.    1-5 .55 2370
 .35 GLECHOMA HEDERACEUM L. 1-6 .55 2607
   GAGEA LUTEA (L.) KER.-G 2-3
 .38 AEGOPODIUM PODAGRARIA L 1-6 .50 757
 .39 FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6 .50 2770
 .41 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6 .50 3092
   AEGOPODIUM PODAGRARIA L 3-6
 .43 ALLIUM URSINUM L.    1-6 .45 690
   ARUM MACULATUM L.    2-5
 .46 GALIUM APARINE L.    1-6 .45 2964
 .47 GEUM URBANUM L.     1-6 .45 2904
 .48 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .50 8007
 .49 CORYDALLIS SOLIDA (L.) 1-5 .41 142
 .50 ANEMONE RANUNCULOIDES L 1-5 .41 171
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GAGEA LUTEA (L.) KER.-G 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats