Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

JUNC SUPI VAR. KOCHI SC 1-6
   OBS = 42   LOC = 40   DIS = 24   QDR = 15   COC = 113

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .53 JUNCUS SUPINUS MOENCH  3-6
 .54 JUNCUS SUPINUS MOENCH  1-6
 .61 HYPERICUM HELODES L.  1-6
 .61 HYPERICUM HELODES L.  3-6
 .63 SCIRPUS MULTICAULIS SM. 1-6
 .63 SCIRPUS MULTICAULIS SM. 4-6
 .63 SCIRPUS FLUITANS L.   1-6
 .66 POTAMOGETON POLYGONIFOL 1-6
 .67 LITORELLA LACUSTRIS L. 1-6
 .67 PILULARIA GLOBULIFERA L 1-6
 .68 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6
 .68 ALISMA RANUNCULOIDES L. 1-6
 .68 DESCHAMPSIA SETACEA (HU 1-5
 .68 LITORELLA LACUSTRIS L. 3-6
 .69 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 3-6
 .69 VERONICA SCUTELLATA L. 1-6
 .69 ALISMA RANUNCULOIDES L. 3-6
 .70 DROSERA INTERMEDIA HAYN 1-6
 .70 RANU FLAM SUBS FLAMMULA 1-3
 .70 SCIRPUS FLUITANS L.   5-6
 .71 GALE PALUSTRIS (LAM.) C 1-6
 .71 CAREX VESICARIA L.   4-6
 .71 JUNCUS HETEROPHYLLUS DU 1-6
 .71 CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6
 .71 POTAMOGETON GRAMINEUS L 1-6
 .71 DESCHAMPSIA SETACEA (HU 3-5
 .72 RANU FLAM SUBS FLAMMULA 2-3
 .72 CAREX VESICARIA L.   1-6
 .72 ALISMA PARNASSIFOLIUM B 1-4
 .72 SCUTELLARIA MINOR L.  1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 JUNC SUPI VAR. KOCHI SC 1-6 1.00  15
 .28 JUNCUS SUPINUS MOENCH  1-6 1.00 585
   JUNCUS SUPINUS MOENCH  3-6
 .38 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6 .40 1032
 .40 AGROSTIS CANINA L.   1-6 .40 1799
   JUNC SUPI VAR. KOCHI SC 5-6
 .43 LYSIMACHIA VULGARIS L. 1-6 .33 1835
 .45 JUNCUS EFFUSUS L.    1-6 .33 2439
 .46 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .33 4394
   HYDROCOTYLE VULGARIS L. 3-6
 .48 ERICA TETRALIX L.    1-6 .27 801
 .49 IRIS PSEUDACORUS L.   1-6 .27 1580
 .50 RANUNCULUS FLAMMULA L. 1-6 .27 1733
 .51 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .27 2191
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      JUNC SUPI VAR. KOCHI SC 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats