Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

HYDROCHARIS MORSUS-RANA 1-6
   OBS = 538   LOC = 509   DIS = 290   QDR = 170   COC = 369

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .31 LEMNA TRISULCA L.    1-6
 .35 HYDROCHARIS MORSUS-RANA 4-6
 .36 HOTTONIA PALUSTRIS L.  1-6
 .36 POTAMOGETON NATANS L.  1-6
 .37 LEMNA MINOR L.     1-6
 .40 LEMNA TRISULCA L.    3-6
 .40 NUPHAR LUTEUM SM.    1-6
 .41 UTRICULARIA VULGARIS L. 1-6
 .41 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 1-6
 .42 NYMPHAEA ALBA L.    1-6
 .42 LEMNA TRISULCA L.    4-6
 .43 SPIRODELA POLYRRHIZA (L 1-6
 .43 HELODEA CANADENSIS RICH 1-6
 .43 CERATOPHYLLUM DEMERSUM 1-6
 .44 LEMNA MINOR L.     3-6
 .46 MYRIOPHYLLUM VERTICILLA 1-6
 .46 HIPPURIS VULGARIS L.  1-6
 .46 UTRICULARIA MAJOR SCHMI 1-6
 .47 POTAMOGETON LUCENS L.  1-6
 .47 UTRICULARIA VULGARIS L. 3-6
 .48 HOTTONIA PALUSTRIS L.  3-6
 .48 MYRIOPHYLLUM SPICATUM L 1-6
 .48 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 1-6
 .49 POTAMOGETON NATANS L.  4-6
 .50 RANUNCULUS CIRCINATUS S 1-6
 .50 NUPHAR LUTEUM SM.    4-6
 .50 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 3-6
 .51 POTAMOGETON PUSILLUS L. 1-6
 .51 POTAMOGETON CRISPUS L. 1-6
 .52 UTRICULARIA MAJOR SCHMI 3-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .17 HYDROCHARIS MORSUS-RANA 1-6 1.00 170
 .24 LEMNA MINOR L.     1-6 .62 791
 .28 LEMNA TRISULCA L.    1-6 .46 255
 .30 SPIRODELA POLYRRHIZA (L 1-6 .37 267
 .32 CERATOPHYLLUM DEMERSUM 1-6 .37 299
 .34 ARUNDO PHRAGMITES L.  1-6 .32 1839
   HYDROCHARIS MORSUS-RANA 4-6
 .37 NUPHAR LUTEUM SM.    1-6 .30 354
 .39 HELODEA CANADENSIS RICH 1-6 .27 264
   LEMNA MINOR L.     3-6
 .41 POTAMOGETON NATANS L.  1-6 .25 303
 .44 POLYGONUM AMPHIBIUM L. 1-6 .29  74
 .45 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 1-6 .22 303
 .46 NYMPHAEA ALBA L.    1-6 .22 203
   LEMNA TRISULCA L.    3-6
 .48 LYTHRUM SALICARIA L.  1-6 .20 203
 .49 EQUISETUM LIMOSUM (L.) 1-6 .20 250
 .49 UTRICULARIA VULGARIS L. 1-6 .19  85
 .50 POTAMOGETON LUCENS L.  1-6 .19 267
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      HYDROCHARIS MORSUS-RANA 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats