Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SPARTINA X-TOWNSENDI GR 1-6
   OBS = 584   LOC = 578   DIS = 208   QDR = 91   COC = 93

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .39 GLYCERIA MARITIMA (HUDS 4-6
 .39 SUAEDA MARITIMA (L.) DU 3-6
 .39 SALICORNIA PERENNIS MIL 1-6
 .43 GLYCERIA MARITIMA (HUDS 1-6
 .43 SPARTINA MARITIMA (CURT 1-6
 .44 SALICORNIA RAMOSISSIMA 1-6
 .44 SALICORNIA HERBACEA L. 1-6
 .45 SALI HERB VAR. STRICTA 1-6
 .46 ASTER TRIPOLIUM L.   3-6
 .47 SUAEDA MARITIMA (L.) DU 1-6
 .49 SALICORNIA HERBACEA L. 4-6
 .49 SPERGULARIA MARGINATA K 2-6
 .53 SALICORNIA PERENNIS MIL 5-6
 .53 SPARTINA X-TOWNSENDI GR 5-6
 .53 SPERGULARIA MARGINATA K 1-6
 .56 ASTER TRIPOLIUM L.   1-6
 .58 SALICORNIA RAMOSISSIMA 5-6
 .58 SPARTINA ALTERNIFLORA L 1-6
 .59 COCHLEARIA ANGLICA L.  1-5
 .61 TRIGLOCHIN MARITIMUM L. 3-6
 .62 OBIONE PEDUNCULATA (L.) 3-5
 .62 PLANTAGO MARITIMA L.  3-6
 .62 LIMONIUM VULGARE MILLER 3-6
 .63 OBIONE PORTULACOIDES (L 1-6
 .63 OBIONE PEDUNCULATA (L.) 1-5
 .64 PLANTAGO MARITIMA L.  1-6
 .64 SALI HERB VAR. STRICTA 4-6
 .64 LIMO VULG SUBS VULGARE 1-5
 .65 TRIGLOCHIN MARITIMUM L. 1-6
 .66 OBIONE PORTULACOIDES (L 4-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 SPARTINA X-TOWNSENDI GR 1-6 1.00  91
 .23 ASTER TRIPOLIUM L.   1-6 .77 414
 .31 GLYCERIA MARITIMA (HUDS 1-6 .74 307
 .37 SUAEDA MARITIMA (L.) DU 1-6 .65 365
 .42 OBIONE PORTULACOIDES (L 1-6 .56 455
   SPARTINA X-TOWNSENDI GR 5-6
 .48 SALICORNIA PERENNIS MIL 1-6 .44 200
 .51 SALICORNIA HERBACEA L. 1-6 .44 226
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SPARTINA X-TOWNSENDI GR 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats