Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 1-6
   OBS = 2643   LOC = 2377   DIS = 1319   QDR = 843   COC = 1317

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 3-6
 .27 CAREX AMPULLACEA GOOD. 1-6
 .27 CAREX GOODENOUGHI GAY  1-6
 .27 CAREX GOODENOUGHI GAY  3-6
 .28 CAREX STELLULATA GOOD. 1-6
 .30 CAREX STELLULATA GOOD. 2-6
 .30 MENYANTHES TRIFOLIATA L 1-6
 .31 VIOLA PALUSTRIS L.   1-5
 .34 CAREX FLAVA L.     1-6
 .36 COMARUM PALUSTRE L.   1-6
 .36 DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6
 .36 SCIRPUS CAESPITOSUS L. 1-6
 .37 PEDICULARIS PALUSTRIS L 1-5
 .38 MENYANTHES TRIFOLIATA L 3-6
 .38 CAREX FLAVA L.     2-6
 .39 CAREX AMPULLACEA GOOD. 3-6
 .39 CAREX CANESCENS L.   1-6
 .40 EPILOBIUM PALUSTRE L.  1-4
 .40 MENYANTHES TRIFOLIATA L 4-6
 .42 CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6
 .42 SALIX REPENS L.     1-6
 .43 CAREX PANICEA L.    1-6
 .43 CAREX LASIOCARPA EHRH. 1-6
 .43 JUNCUS FILIFORMIS L.  1-6
 .43 JUNCUS SQUARROSUS L.  1-6
 .44 COMARUM PALUSTRE L.   3-6
 .44 PEDICULARIS PALUSTRIS L 2-5
 .45 CAREX PULICARIS L.   1-5
 .46 CAREX PANICEA L.    3-6
 .46 OXYCOCCOS QUADRIPETALA 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 1-6 1.00 843
 .19 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .61 4394
 .23 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .58 4975
 .25 CAREX STELLULATA GOOD. 1-6 .42 1047
 .28 CAREX GOODENOUGHI GAY  1-6 .42 1211
 .30 CAREX PANICEA L.    1-6 .42 1948
 .32 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 .37 2191
 .33 CAREX AMPULLACEA GOOD. 1-6 .32 732
 .35 VIOLA PALUSTRIS L.   1-5 .31 819
 .36 DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6 .30 475
 .37 CAREX FLAVA L.     1-6 .29 1311
 .38 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 .30 2857
 .39 AGROSTIS CANINA L.   1-6 .29 1799
 .40 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .29 5324
 .41 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .28 3433
   ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 3-6
 .43 PARNASSIA PALUSTRIS L. 1-6 .26 1075
 .44 CALTHA PALUSTRIS L.   1-6 .26 1736
   CAREX STELLULATA GOOD. 2-6
 .46 MENYANTHES TRIFOLIATA L 1-6 .25 523
 .47 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4 .25 2204
 .47 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5 .24 1498
 .49 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5 .20  65
 .50 SCIRPUS CAESPITOSUS L. 1-6 .23 1209
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats