Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CAREX REMOTA L. 1-6
   OBS = 2019   LOC = 1803   DIS = 1318   QDR = 1020   COC = 1525

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 CAREX REMOTA L.     2-6
 .24 CIRCAEA LUTETIANA L.  1-6
 .27 CAREX PENDULA HUDS.   1-6
 .28 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6
 .29 SCROFULARIA NODOSA L.  1-6
 .30 CAREX PENDULA HUDS.   3-6
 .30 VERONICA MONTANA L.   1-5
 .30 VERONICA MONTANA L.   2-5
 .30 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 4-6
 .31 STACHYS SILVATICUS L.  1-6
 .31 CAREX BRIZOIDES L.   1-6
 .31 CIRCAEA LUTETIANA L.  3-6
 .32 DESCHAMPSIA COESPITOSA 3-6
 .32 FESTUCA GIGANTEA (L.) V 1-5
 .33 RIBES RUBRUM L.     1-5
 .33 CAREX SILVATICA HUDS.  2-6
 .33 RUMEX SANGUINEUS L.   1-6
 .33 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6
 .34 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 .34 STACHYS SILVATICUS L.  2-6
 .34 FRAXINUS EXCELSIOR L.  3-6
 .34 IMPATIENS NOLI-TANGERE 1-6
 .34 DESCHAMPSIA COESPITOSA 1-6
 .34 GALEOPSIS TETRAHIT L.  1-6
 .35 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 3-6
 .35 FICARIA VERNA HUDS.   1-6
 .35 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
 .36 GLECHOMA HEDERACEUM L. 1-6
 .36 CAREX STRIGOSA HUDS.  1-5
 .36 PRIMULA ELATIOR (L.) SC 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 CAREX REMOTA L.     1-6 1.00 1020
 .14 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .56 3774
 .17 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6 .51 3085
 .20 CIRCAEA LUTETIANA L.  1-6 .50 1831
   CAREX REMOTA L.     2-6
 .24 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .46 5486
 .26 DESCHAMPSIA COESPITOSA 1-6 .43 3070
 .28 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6 .40 2153
 .30 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .41 6336
 .31 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .40 3898
 .33 MILIUM EFFUSUM L.    1-6 .38 2753
 .34 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6 .37 2781
 .35 GLECHOMA HEDERACEUM L. 1-6 .37 2607
   CAREX SILVATICA HUDS.  2-6
   ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
 .39 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .36 4349
 .40 GEUM URBANUM L.     1-6 .34 2904
 .41 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .35 4577
 .43 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .36 7393
 .44 URTICA DIOICA L.    1-6 .33 3824
 .45 STACHYS SILVATICUS L.  1-6 .32 1840
 .46 FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6 .32 2770
 .47 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .33 4214
 .48 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .34 5268
 .49 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .32 3707
 .50 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .36 7884
 .51 HEDERA HELIX L.     1-6 .36 8924
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CAREX REMOTA L.     1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats