Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ACORUS CALAMUS L. 1-6
   OBS = 62   LOC = 59   DIS = 51   QDR = 40   COC = 237

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .38 ACORUS CALAMUS L.    4-6
 .42 BUTOMUS UMBELLATUS L.  1-5
 .43 SPARGANIUM RAMOSUM CURT 1-6
 .45 SPARGANIUM RAMOSUM CURT 3-6
 .46 OENANTHE PHELLANDRIUM ( 1-6
 .46 GLYCERIA ALTISSIMA (MOE 4-6
 .46 GLYCERIA ALTISSIMA (MOE 1-6
 .47 RORIPA AMPHIBIA (L.) BE 3-6
 .47 ALISMA PLANTAGO L.   1-6
 .49 ALISMA PLANTAGO L.   2-6
 .49 RUMEX HYDROLAPATHUM HUD 1-6
 .49 RORIPA AMPHIBIA (L.) BE 1-6
 .50 SIUM ERECTUM HUDSON   1-6
 .51 SIUM LATIFOLIUM L.   2-5
 .51 RUMEX HYDROLAPATHUM HUD 2-6
 .52 SIUM LATIFOLIUM L.   1-5
 .52 LEMNA MINOR L.     1-6
 .52 SIUM ERECTUM HUDSON   3-6
 .53 TYPHA LATIFOLIA L.   1-6
 .54 BUTOMUS UMBELLATUS L.  3-5
 .54 ALIS PLAN VAR. GRAMINIF 1-6
 .54 VERONICA ANAGALLIS L.  2-5
 .54 TYPHA LATIFOLIA L.   3-6
 .55 SCIRPUS LACUSTRIS L.  1-6
 .55 VERO ANAG SUBS AQUATICA 1-5
 .55 RANUNCULUS LINGUA L.  1-6
 .55 HOTTONIA PALUSTRIS L.  1-6
 .55 CAREX PSEUDO-CYPERUS L. 1-6
 .56 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 1-6
 .57 VERONICA ANAGALLIS L.  1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .18 ACORUS CALAMUS L.    1-6 1.00  40
 .21 GLYCERIA ALTISSIMA (MOE 1-6 .40 433
 .23 PHALARIS ARUNDINACEA L. 1-6 .40 1690
 .26 IRIS PSEUDACORUS L.   1-6 .38 1580
 .28 LEMNA MINOR L.     1-6 .33 791
   ACORUS CALAMUS L.    4-6
 .31 SPARGANIUM RAMOSUM CURT 1-6 .28 616
 .32 ALISMA PLANTAGO L.   1-6 .28 744
 .33 POLYGONUM AMPHIBIUM L. 1-6 .28 872
 .34 MENTHA AQUATICA L.   1-6 .28 1877
 .36 BUTOMUS UMBELLATUS L.  1-5 .25 149
 .37 GALIUM PALUSTRE L.   1-6 .25 2596
 .39 EQUISETUM LIMOSUM (L.) 1-6 .39 289
 .41 RUMEX HYDROLAPATHUM HUD 1-6 .38  56
   PHALARIS ARUNDINACEA L. 3-6
 .42 GLYCERIA FLUITANS (L.) 1-6 .32  93
 .43 LYCOPUS EUROPAEUS L.  1-5 .20 225
 .44 SOLANUM DULCAMARA L.  1-5 .20 708
 .44 ARUNDO PHRAGMITES L.  1-6 .20 1307
 .45 LYTHRUM SALICARIA L.  1-6 .20 1317
   GLYCERIA ALTISSIMA (MOE 4-6
 .49 MYRIOPHYLLUM SPICATUM L 1-6 .20 1839
 .49 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 1-6 .20 2041
 .50 CAREX VESICARIA L.   1-6S DISNANTE
 .50 RORIPA AMPHIBIA (L.) BE 1-6 .32 628
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ACORUS CALAMUS L.    1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats